Prierez dejín Oravskej lesnej železnice

Stručná história Oravskej lesnej železnice na stiahnutie

 

 • Vypracovanie projektu stavby

  1916

  Oravský komposesorát nechal vypracovať projekt stavby lesnej železnice, určenej na dopravu vyťaženej drevnej hmoty vo svojich lesných správach Mútne a Zákamenné.

 • Výstavba trate

  1918

  Bola postavená železničná trať s rozchodom 760 m n. m. Trať viedla z Lokce do Oravskej Lesnej. Výstavbu lesnej železnice uskutočnila firma Nagy és Radó z Budapešti. Na stavbu železnice boli nasadení talianski vojnoví zajatci. Nová trať nebola prepojená s verejnou železničnou sieťou. Sídlo správy železnice, depo a výhrevne boli postavené v obci Lokca a slúžili až do r. 1931.

 • Plán prepojenia s lokálnou železnicou

  1921

  Vedenie Oravského komposesorátu nechalo vypracovať projekty na prepojenie Oravskej lesnej železnice k lokálnej železnici. Uvažovalo sa o dvoch variantoch. Jeden viedol cez vrch Príslop do Oravského Podzámku a druhý cez Námestovo do Tvrdošína. Kvôli vysokým nákladom neboli realizované.

 • Zámer prepojenia s kysuckou železnicou

  1924

  Vznikol zámer spojiť Oravskú lesnú železnicu s obdobnou traťou na Kysuciach.

 • Prepojenie s kysuckou železnicou

  1925

  Projekt spojenia Oravskej lesnej železnice s kysuckou lesnou železnicou vytvorila firma dipl. Ing. Edmund a Ladislav Gál z Ružomberka. Jeho realizáciou vznikol spojený dopravný systém Kysucká a Oravská lesná železnica

 • Výstavba stanice Tanečník

  1926

  Oravský komposesorát uskutočnil stavbu spojovacej časti lesnej železnice Beskyd - Chmúra. Trať bola postavená so systémom piatich úvratí, z ktorých boli tri v teréne a ako úvraťové boli riešené aj stanice Chmúra a Sedlo Beskyd. V tom istom roku bola postavená stanica Oravská Lesná Tanečník, kde je dnes areál múzea Oravskej lesnej železnice.

 • Povolenie na využívanie trate

  1928

  Ministerstvo železníc Československej republiky vydalo oficiálne prevádzkové povolenie na využívanie novopostavenej dráhy.

 • Zrušenie depa v Lokci

  1931

  Výhrevne a depo v obci Lokca boli zrušené a nové výhrevne a depo boli postavené na stanici v obci Zákamenné, v priestoroch zrušenej parnej píly.

 • DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

  1945

 • Poškodenie dráhy

  1944

  Dráha spojenej Kysuckej a Oravskej lesnej železnice bola počas bojov v SNP poškodená príslušníkmi protifašistického odboja, aby ju nemohli využívať jednotky okupantov.

 • Zrušenie Oravského komposesorátu

  1945

  Po druhej svetovej vojne bol zrušený Oravský komposesorát. Správu lesného fondu prevzali Československé štátne lesy. Spojená Kysucká a Oravská lesná železnica boli v prevádzke pod správou Lesného závodu Zákamenné.

 • Kysucká a Oravská lesná železnica ako preprava osôb

  1946

  Nepriaznivý stav dopravy po prechode frontu a oslobodení Slovenska viedol k myšlienke využiť spojenú Kysuckú a Oravskú lesnú železnicu na dopravu pasažierov, ale tento projekt nebol realizovaný.

 • Vážne poškodenie železnice

  1965

  Lesná železnica bola vážne poškodená v dôsledku živelnej pohromy a následnej povodne.

 • Ukončenie komerčnej prepravy

  1967

  Štátne lesy prijali rozhodnutie ukončiť komerčnú prevádzku na lesnej železnici, ktorá bola opotrebovaná a technicky zastaraná.

 • Zrušenie Kysuckej a Oravskej lesnej železnice

  1969

  Kysucká a Oravská lesná železnica boli zrušené, súčasne bolo prijaté riešenie zachovať technicky a historicky najzaujímavejšiu časť (de facto spojovaciu trať s úvraťami) ako technickú pamiatku. Ostatné časti železnice boli po etapách demontované do r. 1972.

 • Tragické nešťastie

  1970

  Na železnici došlo k tragickému nešťastiu, pri ktorom jeden zamestnanec prišiel o život a traja sa zranili.

 • Vznik projektu na vybudovanie skanzenu

  1971

  Vznikol projekt vybudovania skanzenu pri lesnej železnici. Tento skanzen v súčasnosti prevádzkuje Kysucké múzeum v Čadci.

 • Kysucký úsek ako súčasť múzea

  1974

  Kysucké múzeum v Čadci prevzalo do svojej správy zachovanú časť lesnej železnice na Kysuciach. Oravská časť ostala bez jasne určeného správcu.

 • Záchrana Oravskej lesnej železnice

  1986

  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava začalo systematické úsilie o záchranu zachovanej časti železnice na Orave.

 • Oravský úsek ako súčasť múzea

  1988

  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava prevzalo do svojej správy Oravskú lesnú železnicu a vypracovalo projekt jej revitalizácie.

 • Národné kultúrne pamiatky

  1991

  Zachovalá časť lesnej železnice na Orave aj na Kysuciach bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.

 • Dohoda o revitalizácii oboch železníc

  1992

  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Kysucké múzeum v Čadci uzavreli dohodu o revitalizácii Kysuckej a Oravskej lesnej železnice.

 • Rekonštrukcia Oravskej lesnej železnice

  1996

  Rekonštrukčné práce na trati v Sedle Beskyd a na moste pri stanici Tanečník vykonalo Železničné vojsko Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 • Zrušenie rekonštrukcie

  1997

  V dôsledku živelnej pohromy a následnej havarijnej situácie na Kysuciach nebol projekt revitalizácie Oravskej lesnej železnice dokončený.

 • Vypracovanie projektu revitalizácie Oravskej lesnej železnice

  2004

  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava nechalo vypracovať projekt revitalizácie Oravskej lesnej železnice. Projekt na obnovu trate zhotovila spoločnosť Reming Consult a. s. Bratislava – Ing. Ján Špánik a Ing. Roman Ličko a projektovú dokumentáciu na obnovu objektov spracovala firma INKOPP s.r.o. Žilina.

 • Získanie prostriedkov na revitalizáciu

  2005

  Prostriedky na realizáciu obnovy železnice sa podarilo získať z projektu Európskej únie pod názvom "Využitie potenciálu hornej Oravy v oblasti cestovného ruchu revitalizáciou Lesnej úzkorozchodnej železnice Orava – Kysuce", spájajúcej oravský a severopovažský región.

 • Ukončenie revitalizácie

  2007

  Práce na revitalizácii Oravskej lesnej železnice, ktoré prebehli v r. 2005 - 2007, realizovala firma KOTEZA s. r. o. Vrútky.

 • Oravská lesná železnica sprístupnená verejnosti

  2008

  Oravská lesná železnica bola sprístupnená verejnosti. Koľajové vozidlá premávajú na trase Stanica Oravská Lesná - Tanečník - Sedlo Beskyd a späť. Súčasne bola otvorená expozícia História a súčasnosť Oravskej lesnej železnice, umiestnená v Budove pre lesných robotníkov. Budova sa nachádza v areáli Stanice Oravská Lesná - Tanečník.

 • Parná lokomotíva Gontkulák sa vrátila na trať

  2011

  Na trati Oravskej lesnej železnice začala premávať parná lokomotíva ČKD 1441/1928, známa ako Gontkulák.

 • Výstavba Goralskej drevenice

  2012

  V areáli stanice Sedlo Beskyd bola umiestnená drevenica s etnografickou expozíciou, zameranou na život Goralov. Realizácia tohto diela bola uskutočnená v rámci projektu Európskej únie "Gorali včera a dnes".

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.