Prierez dejín Oravskej lesnej železnice

Stručná história Oravskej lesnej železnice na stiahnutie

 

 • Vypracovanie projektu stavby

  1916

  Oravský komposesorát nechal vypracovať projekt stavby lesnej železnice, určenej na dopravu vyťaženej drevnej hmoty vo svojich lesných správach Mútne a Zákamenné.

 • Výstavba trate

  1918

  Bola postavená železničná trať s rozchodom 760 mm. Trať viedla z Lokce do Oravskej Lesnej. Výstavbu lesnej železnice uskutočnila firma Nagy és Radó z Budapešti. Na stavbu železnice boli nasadení talianski vojnoví zajatci. Nová trať nebola prepojená s verejnou železničnou sieťou. Sídlo správy železnice, depo a výhrevne boli postavené v obci Lokca a slúžili až do r. 1931.

 • Plán prepojenia s lokálnou železnicou

  1921

  Vedenie Oravského komposesorátu nechalo vypracovať projekty na prepojenie Oravskej lesnej železnice k lokálnej železnici. Uvažovalo sa o dvoch variantoch. Jeden viedol cez vrch Príslop do Oravského Podzámku a druhý cez Námestovo do Tvrdošína. Kvôli vysokým nákladom neboli realizované.

 • Zámer prepojenia s kysuckou železnicou

  1924

  Vznikol zámer spojiť Oravskú lesnú železnicu s obdobnou traťou na Kysuciach.

 • Prepojenie s kysuckou železnicou

  1925

  Projekt spojenia Oravskej lesnej železnice s kysuckou lesnou železnicou vytvorila firma dipl. Ing. Edmund a Ladislav Gál z Ružomberka. Jeho realizáciou vznikol spojený dopravný systém Kysucká a Oravská lesná železnica

 • Výstavba stanice Tanečník

  1926

  Oravský komposesorát uskutočnil stavbu spojovacej časti lesnej železnice Beskyd - Chmúra. Trať bola postavená so systémom piatich úvratí, z ktorých boli tri v teréne a ako úvraťové boli riešené aj stanice Chmúra a Sedlo Beskyd. V tom istom roku bola postavená stanica Oravská Lesná Tanečník, kde je dnes areál múzea Oravskej lesnej železnice.

 • Povolenie na využívanie trate

  1928

  Ministerstvo železníc Československej republiky vydalo oficiálne prevádzkové povolenie na využívanie novopostavenej dráhy.

 • Zrušenie depa v Lokci

  1931

  Výhrevne a depo v obci Lokca boli zrušené a nové výhrevne a depo boli postavené na stanici v obci Zákamenné, v priestoroch zrušenej parnej píly.

 • DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

  1945

 • Poškodenie dráhy

  1944

  Dráha spojenej Kysuckej a Oravskej lesnej železnice bola počas bojov v SNP poškodená príslušníkmi protifašistického odboja, aby ju nemohli využívať jednotky okupantov.

 • Zrušenie Oravského komposesorátu

  1945

  Po druhej svetovej vojne bol zrušený Oravský komposesorát. Správu lesného fondu prevzali Československé štátne lesy. Spojená Kysucká a Oravská lesná železnica boli v prevádzke pod správou Lesného závodu Zákamenné.

 • Kysucká a Oravská lesná železnica ako preprava osôb

  1946

  Nepriaznivý stav dopravy po prechode frontu a oslobodení Slovenska viedol k myšlienke využiť spojenú Kysuckú a Oravskú lesnú železnicu na dopravu pasažierov, ale tento projekt nebol realizovaný.

 • Vážne poškodenie železnice

  1965

  Lesná železnica bola vážne poškodená v dôsledku živelnej pohromy a následnej povodne.

 • Ukončenie komerčnej prepravy

  1967

  Štátne lesy prijali rozhodnutie ukončiť komerčnú prevádzku na lesnej železnici, ktorá bola opotrebovaná a technicky zastaraná.

 • Zrušenie Kysuckej a Oravskej lesnej železnice

  1969

  Kysucká a Oravská lesná železnica boli zrušené, súčasne bolo prijaté riešenie zachovať technicky a historicky najzaujímavejšiu časť (de facto spojovaciu trať s úvraťami) ako technickú pamiatku. Ostatné časti železnice boli po etapách demontované do r. 1972.

 • Tragické nešťastie

  1970

  Na železnici došlo k tragickému nešťastiu, pri ktorom jeden zamestnanec prišiel o život a traja sa zranili.

 • Vznik projektu na vybudovanie skanzenu

  1971

  Vznikol projekt vybudovania skanzenu pri lesnej železnici. Tento skanzen v súčasnosti prevádzkuje Kysucké múzeum v Čadci.

 • Kysucký úsek ako súčasť múzea

  1974

  Kysucké múzeum v Čadci prevzalo do svojej správy zachovanú časť lesnej železnice na Kysuciach. Oravská časť ostala bez jasne určeného správcu.

 • Záchrana Oravskej lesnej železnice

  1986

  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava začalo systematické úsilie o záchranu zachovanej časti železnice na Orave.

 • Oravský úsek ako súčasť múzea

  1988

  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava prevzalo do svojej správy Oravskú lesnú železnicu a vypracovalo projekt jej revitalizácie.

 • Národné kultúrne pamiatky

  1991

  Zachovalá časť lesnej železnice na Orave aj na Kysuciach bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.

 • Dohoda o revitalizácii oboch železníc

  1992

  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Kysucké múzeum v Čadci uzavreli dohodu o revitalizácii Kysuckej a Oravskej lesnej železnice.

 • Rekonštrukcia Oravskej lesnej železnice

  1996

  Rekonštrukčné práce na trati v Sedle Beskyd a na moste pri stanici Tanečník vykonalo Železničné vojsko Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 • Zrušenie rekonštrukcie

  1997

  V dôsledku živelnej pohromy a následnej havarijnej situácie na Kysuciach nebol projekt revitalizácie Oravskej lesnej železnice dokončený.

 • Vypracovanie projektu revitalizácie Oravskej lesnej železnice

  2004

  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava nechalo vypracovať projekt revitalizácie Oravskej lesnej železnice. Projekt na obnovu trate zhotovila spoločnosť Reming Consult a. s. Bratislava – Ing. Ján Špánik a Ing. Roman Ličko a projektovú dokumentáciu na obnovu objektov spracovala firma INKOPP s.r.o. Žilina.

 • Získanie prostriedkov na revitalizáciu

  2005

  Prostriedky na realizáciu obnovy železnice sa podarilo získať z projektu Európskej únie pod názvom "Využitie potenciálu hornej Oravy v oblasti cestovného ruchu revitalizáciou Lesnej úzkorozchodnej železnice Orava – Kysuce", spájajúcej oravský a severopovažský región.

 • Ukončenie revitalizácie

  2007

  Práce na revitalizácii Oravskej lesnej železnice, ktoré prebehli v r. 2005 - 2007, realizovala firma KOTEZA s. r. o. Vrútky.

 • Oravská lesná železnica sprístupnená verejnosti

  2008

  Oravská lesná železnica bola sprístupnená verejnosti. Koľajové vozidlá premávajú na trase Stanica Oravská Lesná - Tanečník - Sedlo Beskyd a späť. Súčasne bola otvorená expozícia História a súčasnosť Oravskej lesnej železnice, umiestnená v Budove pre lesných robotníkov. Budova sa nachádza v areáli Stanice Oravská Lesná - Tanečník.

 • Parná lokomotíva Gontkulák sa vrátila na trať

  2011

  Na trati Oravskej lesnej železnice začala premávať parná lokomotíva ČKD 1441/1928, známa ako Gontkulák.

 • Výstavba Goralskej drevenice

  2012

  V areáli stanice Sedlo Beskyd bola umiestnená drevenica s etnografickou expozíciou, zameranou na život Goralov. Realizácia tohto diela bola uskutočnená v rámci projektu Európskej únie "Gorali včera a dnes".

 • Požiar Goralskej drevenice

  2020

  Goralskú drevenicu 03.05.2020 zasiahol a zdrevastoval požiar.

 • Výstavba nového Objektu goralskej kultúry

  2022

  V areáli stanice Sedlo Beskyd bol vybudovaný nový Objekt goralskej kultúry, v ktorom bola zriadená expozícia "Gorali včera a dnes".