Späť

Žilinská župa hľadá osobnosti kraja

Žilinská župa opäť ocení osobnosti kraja. Nominovať ľudí na najvyššie župné ocenenie môže verejnosť, poslanci ŽSK, občianske združenia, umelecké i vedecké inštitúcie. Uzávierka nominácii je 31. augusta 2019.

Aj tento rok v decembri udelí Žilinská župa ocenenia výnimočným osobnostiam, ktoré svojou činnosťou ovplyvnili životy ľudí vo svojom okolí, podieľajú sa na ich rozvoji alebo osobnostiam, ktoré svojou prácou reprezentujú Žilinský kraj doma či v zahraničí. ,,Oceňovanie osobností je v našom kraji už tradíciou. Máme tu veľa vzácnych ľudí, ktorí si za svoju činnosť zaslúžia vďaku a uznanie. Či už za svoju životnú vytrvalosť, bojovnosť, ale aj za obetu, ktorú museli priniesť, aby uspeli, aby dokázali naplniť svoje osobné či profesijné ciele,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.
Vlani Cenu ŽSK získal vedec a dlhoročný pedagóg Žilinskej univerzity Milan Dado, detská lekárka Oľga Čechová, ktorá svoj život zasvätila pomoci chorým i sociálne slabším a Karol Komandera, ktorého celoživotnou misiou sa stala podpora kultúry a zdravotníctva v Žilinskom kraji. Pamätnú plaketu získala Mária Antalová za pomoc zdravotne postihnutým ľuďom, in memoriam investigatívny novinár Ján Kuciak, najúspešnejšie paralympioničky Natália Šubrtová a Henrieta Farkašová, dlhoročný zanietený folklorista Tibor Mahút, či krasokorčuliarka, trénerka a choreografka Bibiána Srbecká.
Tipy na tohtoročných laureátov najvyššieho ocenenia kraja môže predkladať široká verejnosť do konca augusta, a to buď osobne na Úrade ŽSK v Kancelárii predsedu, poštou na adrese: Úrad ŽSK,
Kancelária predsedníčky ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina alebo e-mailom na navrhosobnosti@zilinskazupa.sk.

Nominácia musí obsahovať životopis alebo charakteristiku nominovaného, dôvod na udelenie ocenenia ŽSK a súhlas nominovaného s udelením ocenenia a spracovaním osobných údajov.

Podrobný postup ako nominovať kandidáta, aj prihlasovací formulár je na stránke www.zilinskazupa.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.