Späť

Žilinská župa hľadá osobnosti kraja

Žilinská župa opäť ocení osobnosti kraja. Nominovať ľudí na najvyššie župné ocenenie môže verejnosť, poslanci ŽSK, občianske združenia, umelecké i vedecké inštitúcie. Uzávierka nominácii je 31. augusta 2019.

Aj tento rok v decembri udelí Žilinská župa ocenenia výnimočným osobnostiam, ktoré svojou činnosťou ovplyvnili životy ľudí vo svojom okolí, podieľajú sa na ich rozvoji alebo osobnostiam, ktoré svojou prácou reprezentujú Žilinský kraj doma či v zahraničí. ,,Oceňovanie osobností je v našom kraji už tradíciou. Máme tu veľa vzácnych ľudí, ktorí si za svoju činnosť zaslúžia vďaku a uznanie. Či už za svoju životnú vytrvalosť, bojovnosť, ale aj za obetu, ktorú museli priniesť, aby uspeli, aby dokázali naplniť svoje osobné či profesijné ciele,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.
Vlani Cenu ŽSK získal vedec a dlhoročný pedagóg Žilinskej univerzity Milan Dado, detská lekárka Oľga Čechová, ktorá svoj život zasvätila pomoci chorým i sociálne slabším a Karol Komandera, ktorého celoživotnou misiou sa stala podpora kultúry a zdravotníctva v Žilinskom kraji. Pamätnú plaketu získala Mária Antalová za pomoc zdravotne postihnutým ľuďom, in memoriam investigatívny novinár Ján Kuciak, najúspešnejšie paralympioničky Natália Šubrtová a Henrieta Farkašová, dlhoročný zanietený folklorista Tibor Mahút, či krasokorčuliarka, trénerka a choreografka Bibiána Srbecká.
Tipy na tohtoročných laureátov najvyššieho ocenenia kraja môže predkladať široká verejnosť do konca augusta, a to buď osobne na Úrade ŽSK v Kancelárii predsedu, poštou na adrese: Úrad ŽSK,
Kancelária predsedníčky ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina alebo e-mailom na navrhosobnosti@zilinskazupa.sk.

Nominácia musí obsahovať životopis alebo charakteristiku nominovaného, dôvod na udelenie ocenenia ŽSK a súhlas nominovaného s udelením ocenenia a spracovaním osobných údajov.

Podrobný postup ako nominovať kandidáta, aj prihlasovací formulár je na stránke www.zilinskazupa.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.