Späť

   Kúzelník na Oravskom hrade, Vône a chute húb

    Kúzelník na Oravskom hrade, Vône a chute húb

  Oravský Podzámok, 15.8.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 18. 8. 2019 obľúbené podujatie pod názvom Kúzelník na Oravskom hrade.

Na podujatí sa predstaví kúzelník Wolfi, ktorý návštevníkom predvedie neuveriteľné kúzla, ktoré vyvolajú nielen údiv, ale i úsmev. Súčasťou podujatia bude i bruchomluvecká show, v ktorej sa predstavia členovia skupiny Sranda Banda. Okrem kúzelníka sa môžete tešiť aj na pesničkára Roba Huleja, ktorý svojím spevom spestrí nedeľné popoludnie na Oravskom hrade. Podujatie bude prebiehať na Hlavnom nádvorí Oravského hradu v čase od 13:00 do 17:00 h.

„Nedeľné podujatie bude plné zábavy a humoru určeného všetkým vekovým kategóriám. Uvidíte kúzla, hovoriace bábky a vypočujete si príjemné pesničky“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Na Oravskej lesnej železnici v Oravskej Lesnej si v nedeľu 18. 8. 2019 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Oravská muzeálna spoločnosť pripravili pre návštevníkov podujatie s názvom Vône a chute húb.

Železnica sa ponorí do vôní a chutí húb, bude pripravená výstava húb, odborné poradenstvo, tvorivé aktivity pre deti a ukážka košikárskeho remesla. Podujatie je realizované v rámci projektu Objavuj, poznávaj a chráň prírodu Oravy, ktorý finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.