Späť

   Kúzelník na Oravskom hrade, Vône a chute húb

    Kúzelník na Oravskom hrade, Vône a chute húb

  Oravský Podzámok, 15.8.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 18. 8. 2019 obľúbené podujatie pod názvom Kúzelník na Oravskom hrade.

Na podujatí sa predstaví kúzelník Wolfi, ktorý návštevníkom predvedie neuveriteľné kúzla, ktoré vyvolajú nielen údiv, ale i úsmev. Súčasťou podujatia bude i bruchomluvecká show, v ktorej sa predstavia členovia skupiny Sranda Banda. Okrem kúzelníka sa môžete tešiť aj na pesničkára Roba Huleja, ktorý svojím spevom spestrí nedeľné popoludnie na Oravskom hrade. Podujatie bude prebiehať na Hlavnom nádvorí Oravského hradu v čase od 13:00 do 17:00 h.

„Nedeľné podujatie bude plné zábavy a humoru určeného všetkým vekovým kategóriám. Uvidíte kúzla, hovoriace bábky a vypočujete si príjemné pesničky“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Na Oravskej lesnej železnici v Oravskej Lesnej si v nedeľu 18. 8. 2019 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Oravská muzeálna spoločnosť pripravili pre návštevníkov podujatie s názvom Vône a chute húb.

Železnica sa ponorí do vôní a chutí húb, bude pripravená výstava húb, odborné poradenstvo, tvorivé aktivity pre deti a ukážka košikárskeho remesla. Podujatie je realizované v rámci projektu Objavuj, poznávaj a chráň prírodu Oravy, ktorý finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.