Späť

Slovenské dni v Krakove 2019

Oravský Podzámok 19.8. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa dňa 16.8.2019 zúčastnilo „Slovenského dňa“, ktorý bol súčasťou 43. Medzinárodného festivalu ľudového umenia v Krakove. Organizátorom „Slovenského dňa“ bol  Generálny konzulát SR v Krakove v spolupráci so zahraničným zástupcom pre cestovný ruch v Poľsku a Slovenským inštitútom vo Varšave. Na podujatí sa predstavili rôzne ľudové hudobné skupiny a súbory prezentujúcu krásnu slovenskú kultúru. Návštevníkov podujatia pozývali na prehliadku Oravského hradu pracovníci Oravského múzea v dobových kostýmoch, ktorí predstavovali grófa Juraja Thurza a jeho manželku Alžbetu Czoborovú. V rámci Žilinského samosprávneho kraja na podujatí vystúpili aj sokoliari Biatec. Ich  vystúpenie malo veľký úspech, zaujali množstvo turistov, ktorí prechádzali  hlavným krakovským námestím.                                       Okrem Žilinského samosprávneho kraja sa na medzinárodných trhoch predstavili aj ďalšie slovenské regióny. „Pre návštevníkov bol na hlavnom námestí v Krakove pripravený bohatý celodenný kultúrny program. Zahraniční návštevníci, ale aj poľskí turisti si tak mohli vychutnať trochu zo slovenskej kultúry,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.