Späť

Slovenské dni v Krakove 2019

Oravský Podzámok 19.8. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa dňa 16.8.2019 zúčastnilo „Slovenského dňa“, ktorý bol súčasťou 43. Medzinárodného festivalu ľudového umenia v Krakove. Organizátorom „Slovenského dňa“ bol  Generálny konzulát SR v Krakove v spolupráci so zahraničným zástupcom pre cestovný ruch v Poľsku a Slovenským inštitútom vo Varšave. Na podujatí sa predstavili rôzne ľudové hudobné skupiny a súbory prezentujúcu krásnu slovenskú kultúru. Návštevníkov podujatia pozývali na prehliadku Oravského hradu pracovníci Oravského múzea v dobových kostýmoch, ktorí predstavovali grófa Juraja Thurza a jeho manželku Alžbetu Czoborovú. V rámci Žilinského samosprávneho kraja na podujatí vystúpili aj sokoliari Biatec. Ich  vystúpenie malo veľký úspech, zaujali množstvo turistov, ktorí prechádzali  hlavným krakovským námestím.                                       Okrem Žilinského samosprávneho kraja sa na medzinárodných trhoch predstavili aj ďalšie slovenské regióny. „Pre návštevníkov bol na hlavnom námestí v Krakove pripravený bohatý celodenný kultúrny program. Zahraniční návštevníci, ale aj poľskí turisti si tak mohli vychutnať trochu zo slovenskej kultúry,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava