Späť

Zástupca Tajpejskej reprezentačnej kancelárie na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 15.10.2018 – Dňa 13.10.2018 v poobedňajších hodinách navštívil Oravský hrad, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, zástupca Tajpejskej reprezentačnej kancelárie Larry Tseng s delegáciou. Doprevádzal ho poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Bc. Igor Janckulík a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky MUDr. Marek Krajčí. Vzácnu návštevu privítala a sprevádzala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. V Rytierskej sále, palatín Juraj Thurzo, pasoval zástupcu kancelárie do šľachtického stavu a udelil mu titul veľkomožný. Zástupcovi Tajpejskej reprezentačnej kancelárie sa prehliadka hradu veľmi páčila a prezrel si všetky časti a zákutia, ktoré Oravský hrad ponúka. Priestory hradu, najmä Thurzovho paláca a Klenotnice zanechala u hostí hlboký a nezabudnuteľný zážitok. Na hrade strávili celé popoludnie a hostia sa vyjadrili, že by sa na Oravský hrad opäť radi vrátili.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.