Späť

Zástupca Tajpejskej reprezentačnej kancelárie na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 15.10.2018 – Dňa 13.10.2018 v poobedňajších hodinách navštívil Oravský hrad, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, zástupca Tajpejskej reprezentačnej kancelárie Larry Tseng s delegáciou. Doprevádzal ho poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Bc. Igor Janckulík a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky MUDr. Marek Krajčí. Vzácnu návštevu privítala a sprevádzala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. V Rytierskej sále, palatín Juraj Thurzo, pasoval zástupcu kancelárie do šľachtického stavu a udelil mu titul veľkomožný. Zástupcovi Tajpejskej reprezentačnej kancelárie sa prehliadka hradu veľmi páčila a prezrel si všetky časti a zákutia, ktoré Oravský hrad ponúka. Priestory hradu, najmä Thurzovho paláca a Klenotnice zanechala u hostí hlboký a nezabudnuteľný zážitok. Na hrade strávili celé popoludnie a hostia sa vyjadrili, že by sa na Oravský hrad opäť radi vrátili.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.