Späť

Odborný seminár: Minulosť a súčasnosť lesných a úzkorozchodných železníc

Oravský Podzámok, 16. 10. 2018 – V roku 2018 si Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripomína 100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice. Múzeum vedené snahou pripomenúť si toto historické výročie,  zorganizovalo odborný seminár pod názvom „Minulosť a súčasnosť lesných a úzkorozchodných železníc“, ktorý sa uskutočnil dňa 12. októbra 2018 v priestoroch Hradnej dvorany na Oravskom hrade a bol určený pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Odborný seminár sa realizoval  v rámci mikroprojektu „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“, č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160, implementovaný v rámci Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020. Na seminári boli prezentované príspevky ku dejinám a súčasnej prevádzke lesných a úzkorozchodných železníc, ktoré sa nachádzajú nielen na území regiónu Orava, ale aj v ďalších oblastiach Slovenska i v zahraničí. Príspevky, ktoré odzneli na odbornom seminári, budú publikované v Zborníku Oravského múzea 2018.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
www.oravskemuzeum.sk
militaria@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.