Späť

Odborný seminár: Minulosť a súčasnosť lesných a úzkorozchodných železníc

Oravský Podzámok, 16. 10. 2018 – V roku 2018 si Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripomína 100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice. Múzeum vedené snahou pripomenúť si toto historické výročie,  zorganizovalo odborný seminár pod názvom „Minulosť a súčasnosť lesných a úzkorozchodných železníc“, ktorý sa uskutočnil dňa 12. októbra 2018 v priestoroch Hradnej dvorany na Oravskom hrade a bol určený pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Odborný seminár sa realizoval  v rámci mikroprojektu „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“, č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160, implementovaný v rámci Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020. Na seminári boli prezentované príspevky ku dejinám a súčasnej prevádzke lesných a úzkorozchodných železníc, ktoré sa nachádzajú nielen na území regiónu Orava, ale aj v ďalších oblastiach Slovenska i v zahraničí. Príspevky, ktoré odzneli na odbornom seminári, budú publikované v Zborníku Oravského múzea 2018.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
www.oravskemuzeum.sk
militaria@oravskemuzeum.sk

Oravský hrad & Oravská lesná železnica

SK: Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že expozície Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica v Oravskej lesnej sú z dôvodu každoročnej plánovanej údržby v mesiaci apríl zatvorené s výnimkou veľkonočných sviatkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas Thurzových slávností (27.-28.4.2019) na Oravskom hrade a na podujatí Keď odfúkne lokomotíva (12.5.2019) na Oravskej lesnej železnici.

 

ENG: Dear visitors, we would like to inform you that due to annual scheduled maintenance works, the Orava Castle and Orava Forest Railway will be closed throughout the month of April, except Easter holidays.

We are looking forward to welcoming you back at Orava Castle during the season-opening Thurzo Festival (27 – 28 April 2019) and during the event When The Locomotive Steams (12 May 2019) at Orava Forest Railway.