Späť

Odborný seminár: Minulosť a súčasnosť lesných a úzkorozchodných železníc

Oravský Podzámok, 16. 10. 2018 – V roku 2018 si Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripomína 100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice. Múzeum vedené snahou pripomenúť si toto historické výročie,  zorganizovalo odborný seminár pod názvom „Minulosť a súčasnosť lesných a úzkorozchodných železníc“, ktorý sa uskutočnil dňa 12. októbra 2018 v priestoroch Hradnej dvorany na Oravskom hrade a bol určený pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Odborný seminár sa realizoval  v rámci mikroprojektu „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“, č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160, implementovaný v rámci Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020. Na seminári boli prezentované príspevky ku dejinám a súčasnej prevádzke lesných a úzkorozchodných železníc, ktoré sa nachádzajú nielen na území regiónu Orava, ale aj v ďalších oblastiach Slovenska i v zahraničí. Príspevky, ktoré odzneli na odbornom seminári, budú publikované v Zborníku Oravského múzea 2018.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
www.oravskemuzeum.sk
militaria@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.