Späť

Odborný seminár: Minulosť a súčasnosť lesných a úzkorozchodných železníc

Oravský Podzámok, 16. 10. 2018 – V roku 2018 si Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripomína 100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice. Múzeum vedené snahou pripomenúť si toto historické výročie,  zorganizovalo odborný seminár pod názvom „Minulosť a súčasnosť lesných a úzkorozchodných železníc“, ktorý sa uskutočnil dňa 12. októbra 2018 v priestoroch Hradnej dvorany na Oravskom hrade a bol určený pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Odborný seminár sa realizoval  v rámci mikroprojektu „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko-slovenskom pohraničí“, č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160, implementovaný v rámci Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020. Na seminári boli prezentované príspevky ku dejinám a súčasnej prevádzke lesných a úzkorozchodných železníc, ktoré sa nachádzajú nielen na území regiónu Orava, ale aj v ďalších oblastiach Slovenska i v zahraničí. Príspevky, ktoré odzneli na odbornom seminári, budú publikované v Zborníku Oravského múzea 2018.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
www.oravskemuzeum.sk
militaria@oravskemuzeum.sk