Späť

XV. Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni

Oravská Polhora, 2. 9. 2019 – v nedeľu 1. septembra 2019 zorganizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou podujatie s názvom „XV. Stretnutie pri Hájovni“.

Pätnásty ročník podujatia začínal tradične svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Blažej Dibdiak pôsobiaci ako farár v Rabčiciach. Na úvod sa prítomným prihovorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá pripomenula dve významné jubileá v súvislosti s literárnymi expozíciami: 170. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava a 115. výročie narodenia Mila Urbana. Pre oboch týchto literátov bolo prostredie pod Babou horou zdrojom inšpirácie pre ich tvorbu. Program ďalej pokračoval hudobnými vystúpeniami, v ktorých sa predstavili folklórna skupina Kysucký prameň z Oščadnice, ľudová skupina Muzyka Orawska z Poľska a Heligonkári spod Choča zo Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Známe a rezké piesne v repertoári folkloristov potešili všetkých zúčastnených a viacerí si spolu s nimi aj zaspievali obľúbené melódie. Pre deti pripravili pracovníčky Oravského múzea tvorivú dielňu a vedomostné súťaže, nechýbali aj pohybové aktivity, ktoré pozitívne ocenili rodičia so svojimi ratolesťami. Súčasťou stretnutia pri Hájovni boli aj tento rok bezplatné prehliadky oboch expozícií, ktoré využili viacerí návštevníci.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

literarne@oravskemuzeum.sk

Tel: 043/5864780