Späť

XV. Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni

Oravská Polhora, 2. 9. 2019 – v nedeľu 1. septembra 2019 zorganizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou podujatie s názvom „XV. Stretnutie pri Hájovni“.

Pätnásty ročník podujatia začínal tradične svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Blažej Dibdiak pôsobiaci ako farár v Rabčiciach. Na úvod sa prítomným prihovorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá pripomenula dve významné jubileá v súvislosti s literárnymi expozíciami: 170. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava a 115. výročie narodenia Mila Urbana. Pre oboch týchto literátov bolo prostredie pod Babou horou zdrojom inšpirácie pre ich tvorbu. Program ďalej pokračoval hudobnými vystúpeniami, v ktorých sa predstavili folklórna skupina Kysucký prameň z Oščadnice, ľudová skupina Muzyka Orawska z Poľska a Heligonkári spod Choča zo Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Známe a rezké piesne v repertoári folkloristov potešili všetkých zúčastnených a viacerí si spolu s nimi aj zaspievali obľúbené melódie. Pre deti pripravili pracovníčky Oravského múzea tvorivú dielňu a vedomostné súťaže, nechýbali aj pohybové aktivity, ktoré pozitívne ocenili rodičia so svojimi ratolesťami. Súčasťou stretnutia pri Hájovni boli aj tento rok bezplatné prehliadky oboch expozícií, ktoré využili viacerí návštevníci.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

literarne@oravskemuzeum.sk

Tel: 043/5864780

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.