Späť

XV. Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni

Oravská Polhora, 2. 9. 2019 – v nedeľu 1. septembra 2019 zorganizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou podujatie s názvom „XV. Stretnutie pri Hájovni“.

Pätnásty ročník podujatia začínal tradične svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Blažej Dibdiak pôsobiaci ako farár v Rabčiciach. Na úvod sa prítomným prihovorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá pripomenula dve významné jubileá v súvislosti s literárnymi expozíciami: 170. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava a 115. výročie narodenia Mila Urbana. Pre oboch týchto literátov bolo prostredie pod Babou horou zdrojom inšpirácie pre ich tvorbu. Program ďalej pokračoval hudobnými vystúpeniami, v ktorých sa predstavili folklórna skupina Kysucký prameň z Oščadnice, ľudová skupina Muzyka Orawska z Poľska a Heligonkári spod Choča zo Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Známe a rezké piesne v repertoári folkloristov potešili všetkých zúčastnených a viacerí si spolu s nimi aj zaspievali obľúbené melódie. Pre deti pripravili pracovníčky Oravského múzea tvorivú dielňu a vedomostné súťaže, nechýbali aj pohybové aktivity, ktoré pozitívne ocenili rodičia so svojimi ratolesťami. Súčasťou stretnutia pri Hájovni boli aj tento rok bezplatné prehliadky oboch expozícií, ktoré využili viacerí návštevníci.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

literarne@oravskemuzeum.sk

Tel: 043/5864780

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.