Späť

suvenírová bankovka s motívom „PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV“.

Vážení záujemcovia,

pri príležitosti 170. výročia narodenia barda slovenskej literatúry začína v sobotu 14. septembra 2019 o 10.00 h.
v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne PREDAJ suvenírovej bankovky s názvom „Pavol Országh HVIEZDOSLAV.“
Cena za 1 ks: 3,- €
LIMIT: 3 KUSY NA OSOBU

Počas predaja bude prebiehať podpisová akcia autora Euro Souvenir bankovky Mgr. art. Jozefa Česlu.
Špeciálna autorská a číslovaná edícia má cenu 10,- €
LIMIT: 1 KUS NA OSOBU

Príklad kombinácie na jednu osobu:

Záujemca si môže kúpiť napr. 2 ks suvenírovej bankovky a 1 ks zo špeciálnej edície = 3 ks.
Pre zabezpečenie plynulého predaja NIE JE MOŽNÝ VÝBER konkrétnych čísel suvenírových bankoviek.

PREDAJ v bankomate (pripraviť si jedno a dvojeurové mince) = nižšie čísla bankovky určeného limitu na osobu;
PREDAJ v pokladni = bankovky + špeciálna edícia určeného limitu na osobu.

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.