Späť

Nočná prehliadka „Drakula – upír Nosferatu“; XV. ročník podujatia „ Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni pod Babou horou.“

 

        Oravský Podzámok, 28.8.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského múzea na záver hlavnej letnej turistickej sezóny bohatý kultúrny program.

Piatkovým večerom 30.8.2019 vrcholí na Oravskom hrade hlavná letná turistická sezóna. K najžiadanejším a najviac navštevovaným podujatiam už niekoľko rokov patrí nočná prehliadka Oravského hradu pod názvom: „Drakula – upír Nosferatu .“ Prehliadka začína o 20:00 hod. Návštevníci budú mať možnosť vstúpiť do deja a zažiť strhujúce vystúpenia plné , strašidiel a hrôzy, ale aj vtipu. Prečo Drakula na Oravskom hrade? Prvý nemý čierno-biely hororový film na svete sa natáčal v roku 1922 na Oravskom hrade.

Program pokračuje na Oravskom hrade v nedeľu 1.9.2019 podujatím „Byť šľachticom nie je len tak.“ V čase od 10.00 do 16.00 hod. budú súčasťou historických prehliadok ukážky z dvornej etikety vyššej šľachty.

V areáli Hviezdoslavovej hájovne a literárnej expozície Mila Urbana je na nedeľu 1.9.2019 pripravený XIV. ročník podujatia „Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni pod Babou horou“ s bohatým kultúrnym programom. Podujatie začne o 11:30 hod. sv. omšou, ktorú bude celebrovať Vdp. Blažej Dibdiak. „Tento rok si pripomíname významné výročia, ktoré sa spájajú s najvýznamnejšími oravskými literátmi a to 170. výročie narodenia P.O.Hviezdoslava a 115. výročie narodenia M.Urbana. Pri tejto príležitosti sme pre návštevníkov pripravili bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstaví hudobná skupina Kysucký prameň, Heligonkári spod Choča a Muzyka Orawska z Poľska“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.