Späť

XIV. ročník „Stretnutia pri Hviezdoslavovej hájovni“

Oravská Polhora, 4.9.2018 – v nedeľu 2. septembra t.r. usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou XIV. ročník „Stretnutia pri Hviezdoslavovej hájovni“.

Tradičné podujatie začalo svätou omšou, ktorú slúžil don Jozef Luscoň, SDB. Program pokračoval bábkovým divadelným predstavením Divadla z domčeka s klasickou ľudovou rozprávkou „Drevená krava“  určenou pre detského diváka. Klasické marionety si po vystúpení mohli bližšie pozrieť deti so svojimi rodičmi. Na záver vystúpila hudobná skupina Križiaci z Trstenej. Speváčka, hudobníčka, textárka a líderka gospelovej kapely Mária Šibíková sa publiku predstavila viacerými slovenskými piesňami zo svojho repertoáru, ktoré všetkých potešili.

Zaujímavý kultúrny program v príjemnom prostredí pod Babou horou pritiahol aj tento rok do Hájovne veľa návštevníkov z okolitých obcí, ale i širokého okolia. Prítomní mali tiež možnosť bezplatne navštíviť expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Mila Urbana.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzuem.sk
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.