Späť

XIV. ročník „Stretnutia pri Hviezdoslavovej hájovni“

Oravská Polhora, 4.9.2018 – v nedeľu 2. septembra t.r. usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou XIV. ročník „Stretnutia pri Hviezdoslavovej hájovni“.

Tradičné podujatie začalo svätou omšou, ktorú slúžil don Jozef Luscoň, SDB. Program pokračoval bábkovým divadelným predstavením Divadla z domčeka s klasickou ľudovou rozprávkou „Drevená krava“  určenou pre detského diváka. Klasické marionety si po vystúpení mohli bližšie pozrieť deti so svojimi rodičmi. Na záver vystúpila hudobná skupina Križiaci z Trstenej. Speváčka, hudobníčka, textárka a líderka gospelovej kapely Mária Šibíková sa publiku predstavila viacerými slovenskými piesňami zo svojho repertoáru, ktoré všetkých potešili.

Zaujímavý kultúrny program v príjemnom prostredí pod Babou horou pritiahol aj tento rok do Hájovne veľa návštevníkov z okolitých obcí, ale i širokého okolia. Prítomní mali tiež možnosť bezplatne navštíviť expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Mila Urbana.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzuem.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.