Späť

Drakula ukončí hlavnú letnú turistickú sezónu na Oravskom hrade

Drakula ukončí hlavnú letnú turistickú sezónu na Oravskom hrade

  Oravský Podzámok, 30.8.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského múzea na posledný prázdninový víkend zaujímavé podujatia, ktoré uzavrú hlavnú letnú turistickú sezónu.

„Piatkovým večerom 31.8.2018 vyvrcholí na Oravskom hrade leto, najžiadanejším podujatím, nočnou prehliadkou „Drakula – upír Nosferatu“ so začiatkom o 20:00 hod. Nočná prehliadka ponúka návštevníkom napínavé vystúpenia plné hrôzy i vtipu zároveň, hudby, divadla, tanca, strašidiel. Autentickosť grófa Drakulu potvrdzuje film – prvý nemý horor na svete, ktorý sa natáčal v r. 1922 na Oravskom hrade.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

V areáli Hviezdoslavovej hájovne a literárnej expozície Mila Urbana je na nedeľu 2.9.2018 pripravený XIV. ročník podujatia „Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni“ s bohatým kultúrnym programom. Podujatie začne o 12:00 hod. sv. omšou, ktorú bude celebrovať  don Luscoň. Deťom sa predstaví Divadlo z domčeka s vtipným predstavením „Drevená krava“. Program uzavrie hudobná skupina „Križiaci“. „Verím, že návštevníkov náš program osloví a naďalej nám zachovajú svoju priazeň ako tomu bolo počas celého leta začo im ďakujeme.“, povedala riaditeľka múzea.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.