Späť

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko – slovenskom pohraničí“

Oravský Podzámok, 5. 9. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice na nedeľu 9. 9. 2018 podujatie v rámci mikroprojektu Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko – slovenskom pohraničí pod názvom „Nech to para tlačí.“

Cieľom podujatia je širokej verejnosti predstaviť inovatívne využitie nefunkčného vozňa po jeho obnove na expozičné účely. Súčasťou podujatia je vernisáž výstavy pri príležitosti 100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice. V rámci projektu Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo tematickú výstavu, ktorá približuje návštevníkom pohnuté dejiny tejto technickej pamiatky od jej vzniku počas prvej svetovej vojny v roku 1918.

„Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý kultúrny program, na ktorom sa predstaví Námestovský dixieland, ľudová hudba Beňušovci i netradičné ľudové pásmo venované prezentácií píšťal. Vyvrcholením bude muzikálový recitál najkrajších piesní z legendárneho predstavenia „Na skle maľované“ v podaní divadla DRaK. Pre najmenších návštevníkov bude počas celého víkendu v priestoroch vystavený zmenšený model železnice. Zaujímavosťou podujatia bude tradičný spôsob nakládky dreva ručným spôsobom na oplenový vozeň. V areáli budú vystavené drevené plastiky so zvieracou tématikou, ktoré vznikli v rámci spomínaného projektu na rezbárskom plenéri.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Podujatie, rezbársky plenér, výstava i komplexná obnova historického železničného vozňa sa realizuje v rámci mikroprojektu Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko – slovenskom pohraničí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Cezhraničný projekt vznikol v spolupráci s LOT Chocholowski (Lokálna turistická organizácia Chocholow).

Interrer PL-SKRealizované v rámci mikroprojektu “Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko – slovenskom pohraničí” č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160 Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.