Späť

Mikroprojekt „Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko – slovenskom pohraničí“

Oravský Podzámok, 5. 9. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice na nedeľu 9. 9. 2018 podujatie v rámci mikroprojektu Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko – slovenskom pohraničí pod názvom „Nech to para tlačí.“

Cieľom podujatia je širokej verejnosti predstaviť inovatívne využitie nefunkčného vozňa po jeho obnove na expozičné účely. Súčasťou podujatia je vernisáž výstavy pri príležitosti 100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice. V rámci projektu Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo tematickú výstavu, ktorá približuje návštevníkom pohnuté dejiny tejto technickej pamiatky od jej vzniku počas prvej svetovej vojny v roku 1918.

„Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý kultúrny program, na ktorom sa predstaví Námestovský dixieland, ľudová hudba Beňušovci i netradičné ľudové pásmo venované prezentácií píšťal. Vyvrcholením bude muzikálový recitál najkrajších piesní z legendárneho predstavenia „Na skle maľované“ v podaní divadla DRaK. Pre najmenších návštevníkov bude počas celého víkendu v priestoroch vystavený zmenšený model železnice. Zaujímavosťou podujatia bude tradičný spôsob nakládky dreva ručným spôsobom na oplenový vozeň. V areáli budú vystavené drevené plastiky so zvieracou tématikou, ktoré vznikli v rámci spomínaného projektu na rezbárskom plenéri.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Podujatie, rezbársky plenér, výstava i komplexná obnova historického železničného vozňa sa realizuje v rámci mikroprojektu Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko – slovenskom pohraničí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Cezhraničný projekt vznikol v spolupráci s LOT Chocholowski (Lokálna turistická organizácia Chocholow).

Interrer PL-SKRealizované v rámci mikroprojektu “Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko – slovenskom pohraničí” č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160 Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.