Späť

Vzácne levočské vydanie Komenského Orbis Sensualium Pictus

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Oravskom Podzámku, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia na rok 2022 v programe 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom „Orbis Sensualium Pictus“. Múzeum získalo dotáciu vo výške 2 000 € na reštaurovanie významnej tlače Orbis Sensualium Pictus z roku 1685. Z vlastných zdrojov múzeum spolufinancovalo schválený projekt sumou 500 €.

Cieľom projektu bolo zreštaurovanie vzácnej starej tlače zo 17. storočia, ktorej autorom je Jan Amos Komenský, významný pedagóg, filozof a humanista. Jeho dielo Orbis Sensualium Pictus alebo v preklade Svet viditeľných veci v obrazoch je univerzálna učebnica pre deti a zároveň náučným, jazykovým slovníkom, keďže jednotlivé tematické cvičenia a heslá v nich sú v latinskom, nemeckom, maďarskom a českom jazyku. Vydanie z roku 1685 zrealizoval známy kníhtlačiar Samuel Brewer v Levoči a išlo o prvé vydanie tejto knihy na území dnešného Slovenska a dodnes právom patrí medzi vzácne územné slovacikum 17. storočia. Vydanie tiež obsahuje množstvo názorných drevorezových ilustrácií k tematickým cvičeniam.

Reštaurátorský zásah bol zameraný na povrchové čistenie všetkých listov knihy od hrubých nečistôt, následné dopĺňanie poškodených listov a vyspravenie okrajových častí fólii. Tzv. „mokré čistenie“ bolo vykonané v oddelených častiach prednej a zadnej predsádky a bolo spojené aj s neutralizáciou pomocou neutralizačnej látky. Ďalšie odborné práce boli postupne zrealizované na knižnej väzbe, lepenkových knižných doskách a na pôvodnom usňovom pokryve spojené s povrchovým čistením a opravách výraznejších mechanických poškodení spôsobených pravdepodobne pri aktivite hmyzu a hlodavcov. Všetky zásahy reštaurátorského i konzervátorského charakteru boli vykonané podľa stanoveného reštaurátorského zámeru v súlade s požiadavkami na kvalitu a odbornosť práce. Reštaurované dielo bolo opatrené vyrobeným ochranným púzdrom (ph alkalická lepenka). Odborné ošetrenie a reštaurovanie zrealizoval pán Mgr. Radovan Blaho, člen Komory reštaurátorov Slovenskej republiky.

Samotná reštaurovaná historická kniha bola podľa stanovených parametrov vlhkosti, teploty a intenzity osvetlenia daných pre tieto historické dokumenty uložená v stabilných a optimálnych podmienkach v priestoroch múzea na pracovisku v budove Čaplovičovej knižnice, čím je zaručené jej uchovanie a využívanie pre potreby bádateľskej verejnosti pri prezenčnom štúdiu.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

fond na podporu umenia

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

biblioteka@oravskemuzeum.sk

 

Galéria obrázkov: