Späť

Seniorenky v Oravskom múzeu POH

Dolný Kubín, 26. jún 2023 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre širokú verejnosť VIII. stretnutie recitátorov seniorov s názvom Seniorenky. Podujatie sa uskutočnilo v stredu 21. júna 2023 o 16.30 hod. v Literárnej expozícii Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. V prvej časti programu vystúpili recitátorky – pani Gruchaláková s ukážkou z knihy Kazateľ a pani  Remková interpretovala časť z poviedky Martina Kukučína „Tichá voda“, ďalej pokračovali ukážky z vlastnej tvorby pani Lofajovej a pána Gruchaláka.

V druhej časti podujatia si pani Jonáková a pán Stuchlý zaspomínali na osobné stretnutia s Theom Herkeľom Florinom. Pani Jonáková porozprávala o častých návštevách T. H. Florina u jej rodičov Sikovcov pri rôznych príležitostiach, napr. na Vianoce alebo na nedeľné obedy a pod. Dôkazom priateľských vzťahov bola aj korešpondencia – pohľadnice, ktoré im posielal zo svojich ciest, či už cestoval do Bratislavy, Spišskej Novej Vsi, Zvolena, Prahy alebo Londýna. V ich domácnosti ho žiaľ náhle zastihla aj jeho smrť. Zomrel 11. marca 1973 vo veku nedožitých 65. rokov.

Celý program doplnili hudobné vstupy manželov Maríny a Jozefa Gruchalákovcov.

„Oravské múzeum pravidelne každý rok organizuje podujatie pod názvom „Seniorenky ,“ ktoré je aj sprievodným podujatím otvorenia celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Múzeum ponúka tvorivý priestor pre aktívnych seniorov so záujmom o literatúru. V tomto roku múzeum do programu zaradilo básnika, redaktora a diplomata T. H. Florina (1908 – 1973), ktorého dvojité výročie si pripomenulo v apríli prednáškou určenou pre stredoškolskú mládež a pamätníkov,“ povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

biblioteka@oravskemuzeum.sk

 

Galéria fotografií: