Späť

Výstava vo Florinovom dome „Od Kataríny do Hromníc“

Oravský Podzámok,  23.11.2023 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, otvorilo dňa 20.11.2023 v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne výstavu pod názvom „Od Kataríny do Hromníc“, ktorá potrvá do 10.2.2024.

Výstava je venovaná obdobiu od svätej Kataríny, cez Advent, Vianoce až po Hromnice, pričom počas tohto obdobia slávime viacero sviatkov, ktorých charakter podmieňuje i určené používanie farieb liturgických odevov. Návštevník sa môže oboznámiť s obyčajami, ktoré boli v tradičnej ľudovej kultúre nášho regiónu praktizované a rozšírené. Prináša pohľad na oravskú dedinu v čase adventu v období konca 19. a na začiatku 20. storočia, zvlášť počas významných stridžích dní. V kresťanských príbytkoch bol výraznou súčasťou vianočných sviatkov betlehem a zvesť o narodení Ježiša Krista prinášali do domácností betlehemci prostredníctvom betlehemskej hry. Srdečne pozývame všetkých záujemcov o výstavu do Florinovho domu.

Upozorňujeme všetkých záujemcov o výstavu, že počas pracovných dní (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) je nutná telefonická rezervácia na tel. č. 0905 240 320.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami!.

Galéria fotografií z výstavy:

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
narodopis@oravskemuzeum.sk