Späť

17. november v Oravskom múzeu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva poskytne Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 50% zľavu zo vstupného všetkým žiakom a študentom, ktorí sa na pokladni Oravského hradu preukážu platným preukazom.

Tešíme sa na Vašu návštevu!