Späť

Výstava „STRETNUTIE“

Žilinský samosprávny kraj, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a výtvarník Braňo Jánoš Vás pozývajú na výstavu STRETNUTIE, ktorá bude verejnosti sprístupnená od 30.apríla 2022 v Stĺpovej sále Renesančnej budovy pod Oravským hradom.

Názov výstavy vyjadruje stretnutie troch ťažiskových tém autora: ľudia, krajina, história. Ide aj o stretnutie súčasných motívov s tradičnou – historickou technológiou a v neposlednom rade o stretnutie ľudí, ktorí po dlhšej prestávke môžu opäť žiť plnohodnotným spoločenským životom.

O autorovi

Braňo Jánoš sa narodil 12. augusta 1963 v Banskej Štiavnici. Od r. 1996 pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní. Venuje sa komornej a interiérovej tvorbe a monumentálnym prácam v architektúre. Vystavuje nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v domácich akvizičných fondoch a súkromných zbierkach. Žije a tvorí vo Vyšnom Kubíne.

Výstava potrvá do konca júna.