Späť

Výstava cestovného ruchu v meste Wroclaw

Oravský Podzámok, 28.2.2018 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj sa už ôsmykrát zúčastnilo výstavy cestovného ruchu v poľskom meste Wroclaw, ktoré patrí k najväčším v Dolnom Sliezsku. Výstava „MTT Wroclaw 2018“ prebiehala v dňoch od 22.2. do 25.2.2018 v Hale Stulecia, ktorá je od roku 2006 zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Tento rok sa uskutočnil už jej desiaty ročník, na ktorom sa predstavilo cca 120 vystavovateľov z rôznych kútov sveta. Slovenskú republiku reprezentovalo Oravské múzeum. Múzeum sa zameralo na propagáciu svojich dvoch najvýznamnejších expozícií Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu formou veľkoplošných kresieb a modrotlačového vzoru, ktorý je výraznou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Lákadlom bola aj ochutnávka tradičných špecialít zo slovenskej kuchyne. Záujem u návštevníkov vzbudzovali i ďalšie turistické atrakcie z regiónu Orava ako napr. príroda, lyžiarske strediská, národné kultúrne pamiatky, aquaparky, ubytovacie zariadenia a pod. Obrovský záujem u návštevníkov vyvolala súťaž o atraktívne ceny a to: voľné vstupenky do expozícií Oravského múzea, let rogalom, skipass v lyžiarskom stredisku Orava Snow v Oravskej lesnej, vstupenka do aquaparku Meanderpark Oravice. Veríme, že aj tohtoročná účasť Oravského múzea na výstave cestovného ruchu bude výzvou na prilákanie nových turistov, ktorí budú chcieť osobne spoznať krásu Oravy.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.