Späť

Ferrata F+F

Dolný Kubín, 12. marec 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v piatok 9. 3. 2018 v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava literárno-hudobné pásmo „Ferrata F + F“ pod taktovkou herca doc. Mgr. art. Františka Výrostka, riaditeľa Slovenského komorného divadla v Martine, a jeho syna Františka „Feďa“ Výrostka ml., profesionálneho kontrabasistu.

Na úvod riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková srdečne privítala všetkých zúčastnených na prvom zo série pripravených podujatí ku príležitosti 150. výročia vzniku Oravského múzea a odovzdala slovo obom účinkujúcim.
V programe odzneli vtipné poviedky z knihy Navonok Introvert z pera Feďa Výrostka a humorné rozprávanie o životných príbehoch, pretkávané piesňami z albumu Vtáci prelietaví v podaní Františka Výrostka st., tromi sólovými kontrabasovými skladbami, i srdečné želanie prítomným ženám pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
Na záver výkony oboch protagonistov ocenili prítomní diváci obrovským potleskom.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
literarne@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.