Späť

Ferrata F+F

Dolný Kubín, 12. marec 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v piatok 9. 3. 2018 v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava literárno-hudobné pásmo „Ferrata F + F“ pod taktovkou herca doc. Mgr. art. Františka Výrostka, riaditeľa Slovenského komorného divadla v Martine, a jeho syna Františka „Feďa“ Výrostka ml., profesionálneho kontrabasistu.

Na úvod riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková srdečne privítala všetkých zúčastnených na prvom zo série pripravených podujatí ku príležitosti 150. výročia vzniku Oravského múzea a odovzdala slovo obom účinkujúcim.
V programe odzneli vtipné poviedky z knihy Navonok Introvert z pera Feďa Výrostka a humorné rozprávanie o životných príbehoch, pretkávané piesňami z albumu Vtáci prelietaví v podaní Františka Výrostka st., tromi sólovými kontrabasovými skladbami, i srdečné želanie prítomným ženám pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
Na záver výkony oboch protagonistov ocenili prítomní diváci obrovským potleskom.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
literarne@oravskemuzeum.sk

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.