Späť

Výstava cestovného ruchu v Katowiciach

Oravský Podzámok, 27.3.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa v dňoch 23.03. – 25.3.2018 zúčastnilo 24. medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Globalnie v Katowiciach. Výstava v Medzinárodnej kongresovej hale prilákala množstvo návštevníkov z celého Sliezska i ďalších regiónov Poľska. Oravské múzeum sa zameralo na propagáciu svojich dvoch najvýznamnejších expozícií Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu formou veľkoplošných kresieb a modrotlačového vzoru, ktorý je výraznou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Lákadlom bola aj ochutnávka tradičných špecialít zo slovenskej kuchyne. Záujem u návštevníkov vzbudzovali i ďalšie turistické atrakcie z regiónu Orava ako napr. príroda, lyžiarske strediská, národné kultúrne pamiatky, aquaparky, ubytovacie zariadenia a pod. Riaditeľka múzea PaedDr. M.Jagnešáková absolvovala sériu rokovaní s partnermi z rôznych oblastí. Záujem o spoluprácu s Oravským múzeom prejavil riaditeľ Poľskej izby turistiky Grzegorz Chmielewski, pracovníci odboru turizmu z mesta Zabrze, pracovníci Euroregiónu Tatry. V stánku Oravského múzea sa uskutočnilo aj rokovanie s poľským konzulom v Krakove I.Škorupom a zástupcami ďalších inštitúcií. Výstava prebiehala na ploche 7000m², zúčastnilo sa jej cca 200 domácich i zahraničných vystavovateľov a prišlo si ju pozrieť ponad 8000 návštevníkov. Účasť na veľtrhu hodnotíme ako veľmi úspešnú. Poľské Sliezsko s počtom obyvateľov viac ako 5 miliónov je pre Oravské múzeum strategickým zdrojom potenciálnych návštevníkov našich expozícií.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.