Späť

Výstava cestovného ruchu v Katowiciach

Oravský Podzámok, 27.3.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa v dňoch 23.03. – 25.3.2018 zúčastnilo 24. medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Globalnie v Katowiciach. Výstava v Medzinárodnej kongresovej hale prilákala množstvo návštevníkov z celého Sliezska i ďalších regiónov Poľska. Oravské múzeum sa zameralo na propagáciu svojich dvoch najvýznamnejších expozícií Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu formou veľkoplošných kresieb a modrotlačového vzoru, ktorý je výraznou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Lákadlom bola aj ochutnávka tradičných špecialít zo slovenskej kuchyne. Záujem u návštevníkov vzbudzovali i ďalšie turistické atrakcie z regiónu Orava ako napr. príroda, lyžiarske strediská, národné kultúrne pamiatky, aquaparky, ubytovacie zariadenia a pod. Riaditeľka múzea PaedDr. M.Jagnešáková absolvovala sériu rokovaní s partnermi z rôznych oblastí. Záujem o spoluprácu s Oravským múzeom prejavil riaditeľ Poľskej izby turistiky Grzegorz Chmielewski, pracovníci odboru turizmu z mesta Zabrze, pracovníci Euroregiónu Tatry. V stánku Oravského múzea sa uskutočnilo aj rokovanie s poľským konzulom v Krakove I.Škorupom a zástupcami ďalších inštitúcií. Výstava prebiehala na ploche 7000m², zúčastnilo sa jej cca 200 domácich i zahraničných vystavovateľov a prišlo si ju pozrieť ponad 8000 návštevníkov. Účasť na veľtrhu hodnotíme ako veľmi úspešnú. Poľské Sliezsko s počtom obyvateľov viac ako 5 miliónov je pre Oravské múzeum strategickým zdrojom potenciálnych návštevníkov našich expozícií.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.