Späť

Výstava cestovného ruchu v Katowiciach

Oravský Podzámok, 27.3.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa v dňoch 23.03. – 25.3.2018 zúčastnilo 24. medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Globalnie v Katowiciach. Výstava v Medzinárodnej kongresovej hale prilákala množstvo návštevníkov z celého Sliezska i ďalších regiónov Poľska. Oravské múzeum sa zameralo na propagáciu svojich dvoch najvýznamnejších expozícií Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu formou veľkoplošných kresieb a modrotlačového vzoru, ktorý je výraznou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Lákadlom bola aj ochutnávka tradičných špecialít zo slovenskej kuchyne. Záujem u návštevníkov vzbudzovali i ďalšie turistické atrakcie z regiónu Orava ako napr. príroda, lyžiarske strediská, národné kultúrne pamiatky, aquaparky, ubytovacie zariadenia a pod. Riaditeľka múzea PaedDr. M.Jagnešáková absolvovala sériu rokovaní s partnermi z rôznych oblastí. Záujem o spoluprácu s Oravským múzeom prejavil riaditeľ Poľskej izby turistiky Grzegorz Chmielewski, pracovníci odboru turizmu z mesta Zabrze, pracovníci Euroregiónu Tatry. V stánku Oravského múzea sa uskutočnilo aj rokovanie s poľským konzulom v Krakove I.Škorupom a zástupcami ďalších inštitúcií. Výstava prebiehala na ploche 7000m², zúčastnilo sa jej cca 200 domácich i zahraničných vystavovateľov a prišlo si ju pozrieť ponad 8000 návštevníkov. Účasť na veľtrhu hodnotíme ako veľmi úspešnú. Poľské Sliezsko s počtom obyvateľov viac ako 5 miliónov je pre Oravské múzeum strategickým zdrojom potenciálnych návštevníkov našich expozícií.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk