Späť

Hodina Zeme a Deň Zeme v Oravskom múzeu

Oravský Podzámok, 20.3.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj sa dňa 24.3.2018 zapojí do celosvetovej kampane Hodina Zeme, ktorá je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Oravské múzeum v tento deň symbolicky v čase od 20:30 do 21:30h vypne osvetlenie Oravského hradu.

Ďalším významným podujatím v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne bude podujatie Deň Zeme. Podujatie je plánované počas dvoch dní 20. 4. a 23. 4. 2018 pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v regióne Orava. Pôjde o komentovanú prehliadku medzinárodných envirofilmov, ktoré sú zamerané na životné prostredie, jeho ochranu a ochranu prírody. Komentovanie a moderovanie filmov zabezpečia odborní pracovníci Oravského múzea. Súčasťou prehliadky bude i diskusia k daným témam. Uvádzané envirofilmy sú výberom najzaujímavejších filmov, ktoré boli vybrané v rámci medzinárodnej súťaže.

Zároveň počas Dňa Zeme (22. 4. 2018) bude vypnuté osvetlenie Oravského hradu v rámci ochrany životného prostredia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.