Späť

Hodina Zeme a Deň Zeme v Oravskom múzeu

Oravský Podzámok, 20.3.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj sa dňa 24.3.2018 zapojí do celosvetovej kampane Hodina Zeme, ktorá je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Oravské múzeum v tento deň symbolicky v čase od 20:30 do 21:30h vypne osvetlenie Oravského hradu.

Ďalším významným podujatím v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne bude podujatie Deň Zeme. Podujatie je plánované počas dvoch dní 20. 4. a 23. 4. 2018 pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v regióne Orava. Pôjde o komentovanú prehliadku medzinárodných envirofilmov, ktoré sú zamerané na životné prostredie, jeho ochranu a ochranu prírody. Komentovanie a moderovanie filmov zabezpečia odborní pracovníci Oravského múzea. Súčasťou prehliadky bude i diskusia k daným témam. Uvádzané envirofilmy sú výberom najzaujímavejších filmov, ktoré boli vybrané v rámci medzinárodnej súťaže.

Zároveň počas Dňa Zeme (22. 4. 2018) bude vypnuté osvetlenie Oravského hradu v rámci ochrany životného prostredia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk