Späť

Hodina Zeme a Deň Zeme v Oravskom múzeu

Oravský Podzámok, 20.3.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj sa dňa 24.3.2018 zapojí do celosvetovej kampane Hodina Zeme, ktorá je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Oravské múzeum v tento deň symbolicky v čase od 20:30 do 21:30h vypne osvetlenie Oravského hradu.

Ďalším významným podujatím v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne bude podujatie Deň Zeme. Podujatie je plánované počas dvoch dní 20. 4. a 23. 4. 2018 pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v regióne Orava. Pôjde o komentovanú prehliadku medzinárodných envirofilmov, ktoré sú zamerané na životné prostredie, jeho ochranu a ochranu prírody. Komentovanie a moderovanie filmov zabezpečia odborní pracovníci Oravského múzea. Súčasťou prehliadky bude i diskusia k daným témam. Uvádzané envirofilmy sú výberom najzaujímavejších filmov, ktoré boli vybrané v rámci medzinárodnej súťaže.

Zároveň počas Dňa Zeme (22. 4. 2018) bude vypnuté osvetlenie Oravského hradu v rámci ochrany životného prostredia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.