Späť

Výstava 150 rokov Oravského múzea

Dolný Kubín, 16. 4. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 16. apríla 2018 otvorilo vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne výstavu pod názvom 150 rokov Oravského múzea. Už samotný názov prezentoval obsah a charakter pripravenej výstavy, ktorá pripomenula významné výročie v historickom vývoji múzea, kultúrnej inštitúcie, ktorá už dlhé obdobie pôsobí v kultúrnom živote Oravy. Výstava sprítomňuje nielen históriu ale najmä súčasnosť Oravského múzea a jeho aktivity v rámci odborných, kultúrno-výchovných, vzdelávacích a projektových činností.

Rok 2018 sa bude celý niesť v duchu tohto významného výročia Oravského múzea.

Zdroj:  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.