Späť

Výstava 150 rokov Oravského múzea

Dolný Kubín, 16. 4. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 16. apríla 2018 otvorilo vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne výstavu pod názvom 150 rokov Oravského múzea. Už samotný názov prezentoval obsah a charakter pripravenej výstavy, ktorá pripomenula významné výročie v historickom vývoji múzea, kultúrnej inštitúcie, ktorá už dlhé obdobie pôsobí v kultúrnom živote Oravy. Výstava sprítomňuje nielen históriu ale najmä súčasnosť Oravského múzea a jeho aktivity v rámci odborných, kultúrno-výchovných, vzdelávacích a projektových činností.

Rok 2018 sa bude celý niesť v duchu tohto významného výročia Oravského múzea.

Zdroj:  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.