Späť

Výstava 150 rokov Oravského múzea

Dolný Kubín, 16. 4. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 16. apríla 2018 otvorilo vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne výstavu pod názvom 150 rokov Oravského múzea. Už samotný názov prezentoval obsah a charakter pripravenej výstavy, ktorá pripomenula významné výročie v historickom vývoji múzea, kultúrnej inštitúcie, ktorá už dlhé obdobie pôsobí v kultúrnom živote Oravy. Výstava sprítomňuje nielen históriu ale najmä súčasnosť Oravského múzea a jeho aktivity v rámci odborných, kultúrno-výchovných, vzdelávacích a projektových činností.

Rok 2018 sa bude celý niesť v duchu tohto významného výročia Oravského múzea.

Zdroj:  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Oznam/Announcement

SK:

Od 1.11.2019 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. For more detailed information, visit the article HERE.