Späť

Výstava cestovného ruchu v Katowiciach

Oravský Podzámok, 2.4.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa v dňoch 29.03. – 31.3.2019 zúčastnilo 25. medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Globalnie v Katowiciach. Výstava v Medzinárodnej kongresovej hale prilákala množstvo návštevníkov z celého Sliezska i ďalších regiónov Poľska. Tohtoročnou partnerskou krajinou medzinárodnej výstavy bola Slovenská republika. Oravské múzeum sa zameralo na propagáciu svojich dvoch najvýznamnejších expozícií Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu formou veľkoplošných fotografií a modrotlače, ktorá je výraznou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho regiónu a od roku 2018 je zaradená do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Návštevníci mohli ochutnať i tradičné špeciality zo slovenskej kuchyne. Záujem u návštevníkov vzbudzovali i ďalšie turistické atrakcie z regiónu Orava ako napr. príroda, lyžiarske strediská, národné kultúrne pamiatky, aquaparky, ubytovacie zariadenia a pod. Riaditeľka múzea PaedDr. M. Jagnešáková absolvovala sériu rokovaní s viacerými významnými subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu. Výstava prebiehala na ploche 7000m², zúčastnilo sa jej cca 200 domácich i zahraničných vystavovateľov. „Musím povedať, že výstava bola pre návštevníkov z hľadiska podnetov na trávenie voľného času veľmi inšpiratívna. Slovensko v týchto trendoch nezaostáva a má turistom čo ponúknuť a v niektorých prípadoch ide o svetové unikáty“, dodala riaditeľka Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.