Späť

Výstava cestovného ruchu v Katowiciach

Oravský Podzámok, 2.4.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa v dňoch 29.03. – 31.3.2019 zúčastnilo 25. medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Globalnie v Katowiciach. Výstava v Medzinárodnej kongresovej hale prilákala množstvo návštevníkov z celého Sliezska i ďalších regiónov Poľska. Tohtoročnou partnerskou krajinou medzinárodnej výstavy bola Slovenská republika. Oravské múzeum sa zameralo na propagáciu svojich dvoch najvýznamnejších expozícií Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu formou veľkoplošných fotografií a modrotlače, ktorá je výraznou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho regiónu a od roku 2018 je zaradená do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Návštevníci mohli ochutnať i tradičné špeciality zo slovenskej kuchyne. Záujem u návštevníkov vzbudzovali i ďalšie turistické atrakcie z regiónu Orava ako napr. príroda, lyžiarske strediská, národné kultúrne pamiatky, aquaparky, ubytovacie zariadenia a pod. Riaditeľka múzea PaedDr. M. Jagnešáková absolvovala sériu rokovaní s viacerými významnými subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu. Výstava prebiehala na ploche 7000m², zúčastnilo sa jej cca 200 domácich i zahraničných vystavovateľov. „Musím povedať, že výstava bola pre návštevníkov z hľadiska podnetov na trávenie voľného času veľmi inšpiratívna. Slovensko v týchto trendoch nezaostáva a má turistom čo ponúknuť a v niektorých prípadoch ide o svetové unikáty“, dodala riaditeľka Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk