Späť

Vernisáž výstavy „Oravský hrad, Oravská lesná železnica – unikáty Slovenska“

Oravský Podzámok, 9.4.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa dňa 4.4.2019 zúčastnilo vernisáže výstavy vo Varšave pod názvom „Oravský hrad, Oravská lesná železnica – unikáty Slovenska.“ Putovná výstava bola zrealizovaná po spoločných rokovaniach riaditeľky Oravského múzea PaedDr. Márie Jagnešákovej a riaditeľa Slovenského inštitút vo Varšave Adriána Kromku. Témou výstavy sú Oravský hrad a Oravská lesná železnica na fotografiách a grafikách. Autormi vystavovaných diel sú Mgr. art. Miroslav Knap, grafik, maliar a víťaz mnohých medzinárodných ocenení a Michal Pišný, ktorý je dvorným fotografom Oravského múzea. Prezentované diela predstavujú interiéry a exteriéry Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice, grafiky a maľby zas snovú podobu Oravského hradu a jeho podujatí. Vernisáže sa zúčastnili aj predstavitelia slovenskej a českej ambasády. Riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave o výstave: „Necelý rok dozadu sme sa s pani riaditeľkou rozprávali v Krakove o realizácii tejto výstavy. Som veľmi rád, že sa výstavu podarilo zrealizovať tak rýchlo. Oravský hrad je kultúrnou národnou pamiatkou a najviac navštevovaným hradom na Slovensku. Oravská lesná železnica je rýchlo rozvíjajúca sa atrakcia so stúpajúcou návštevnosťou“. Adrián Kromka zdôraznil, že výstava bude putovať po Poľsku najbližšie dva roky a dostane sa medzi inými aj do Krakova, Radomia, Białegostoku, Zakopaného atď. „Výstava predstavuje to, čo máme na Orave najkrajšie hrad a okolitú prírodu. Oravský hrad je prvým hradom, ktorý môžu Poliaci vidieť po prekročení našich spoločných hraníc. Pre mnohých je Oravský hrad symbolom Slovenska. Druhou pamiatkou je úzkorozchodná úvraťová Oravská lesná železnica, ktorá je technickým unikátom a inžinierskym veľdielom svetového významu povedala riaditeľka Oravského múzea.“

 

 

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.