Späť

Vernisáž výstavy „Oravský hrad, Oravská lesná železnica – unikáty Slovenska“

Oravský Podzámok, 9.4.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa dňa 4.4.2019 zúčastnilo vernisáže výstavy vo Varšave pod názvom „Oravský hrad, Oravská lesná železnica – unikáty Slovenska.“ Putovná výstava bola zrealizovaná po spoločných rokovaniach riaditeľky Oravského múzea PaedDr. Márie Jagnešákovej a riaditeľa Slovenského inštitút vo Varšave Adriána Kromku. Témou výstavy sú Oravský hrad a Oravská lesná železnica na fotografiách a grafikách. Autormi vystavovaných diel sú Mgr. art. Miroslav Knap, grafik, maliar a víťaz mnohých medzinárodných ocenení a Michal Pišný, ktorý je dvorným fotografom Oravského múzea. Prezentované diela predstavujú interiéry a exteriéry Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice, grafiky a maľby zas snovú podobu Oravského hradu a jeho podujatí. Vernisáže sa zúčastnili aj predstavitelia slovenskej a českej ambasády. Riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave o výstave: „Necelý rok dozadu sme sa s pani riaditeľkou rozprávali v Krakove o realizácii tejto výstavy. Som veľmi rád, že sa výstavu podarilo zrealizovať tak rýchlo. Oravský hrad je kultúrnou národnou pamiatkou a najviac navštevovaným hradom na Slovensku. Oravská lesná železnica je rýchlo rozvíjajúca sa atrakcia so stúpajúcou návštevnosťou“. Adrián Kromka zdôraznil, že výstava bude putovať po Poľsku najbližšie dva roky a dostane sa medzi inými aj do Krakova, Radomia, Białegostoku, Zakopaného atď. „Výstava predstavuje to, čo máme na Orave najkrajšie hrad a okolitú prírodu. Oravský hrad je prvým hradom, ktorý môžu Poliaci vidieť po prekročení našich spoločných hraníc. Pre mnohých je Oravský hrad symbolom Slovenska. Druhou pamiatkou je úzkorozchodná úvraťová Oravská lesná železnica, ktorá je technickým unikátom a inžinierskym veľdielom svetového významu povedala riaditeľka Oravského múzea.“

 

 

 

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.