Späť

Hviezdoslavova múza

Pri príležitosti 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava vyhlasujú Oravská muzeálna spoločnosť a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne celoštátnu literárnu súťaž dospelých začínajúcich autorov s názvom Hviezdoslavova múza.

Súťaže sa môžu zúčastniť dospelí začínajúci autori (od  25 r. – bez obmedzenia veku), ktorých práce neboli doposiaľ knižne publikované a nie sú prihlásené do inej súťaže.

Svoje autorské práce môžete prihlásiť do dvoch kategórií:

  • Poézia
  • Próza

V kategórii poézia sa vyžadujú 1 až 3 básne. V kategórii próza je možné zaslať do súťaže 1 až 3 prozaické útvary v rozsahu maximálne 5 normovaných strán.

Propozície literárnej súťaže spolu s prihláškou si môžete stiahnuť TU.

Svoje práce môžete posielať do 30. mája 2019 na adresu, ktorá je uvedená v propozíciách súťaže.

Vyhodnotenie literárnej súťaže Hviezdoslavova múza  a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v mesiaci jún 2019. Víťazom bude zaslaná pozvánka.

Prihláška

Hviezdoslavova múza propozície

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.