Späť

Hviezdoslavova múza

Pri príležitosti 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava vyhlasujú Oravská muzeálna spoločnosť a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne celoštátnu literárnu súťaž dospelých začínajúcich autorov s názvom Hviezdoslavova múza.

Súťaže sa môžu zúčastniť dospelí začínajúci autori (od  25 r. – bez obmedzenia veku), ktorých práce neboli doposiaľ knižne publikované a nie sú prihlásené do inej súťaže.

Svoje autorské práce môžete prihlásiť do dvoch kategórií:

  • Poézia
  • Próza

V kategórii poézia sa vyžadujú 1 až 3 básne. V kategórii próza je možné zaslať do súťaže 1 až 3 prozaické útvary v rozsahu maximálne 5 normovaných strán.

Propozície literárnej súťaže spolu s prihláškou si môžete stiahnuť TU.

Svoje práce môžete posielať do 30. mája 2019 na adresu, ktorá je uvedená v propozíciách súťaže.

Vyhodnotenie literárnej súťaže Hviezdoslavova múza  a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v mesiaci jún 2019. Víťazom bude zaslaná pozvánka.

Prihláška

Hviezdoslavova múza propozície