Späť

Výstava Cechy – strážcovia remesla

Oravský Podzámok, 27.6.2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  pripravilo v obnovených výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne výstavu pod názvom Cechy – strážcovia remesla, ktorá prináša okrem prezentácie jednotlivých typov remesiel, uplatňujúcich sa v regióne Oravy,  používaných pracovných nástrojov a výrobkov, aj odborné informácie o ich vzniku a vývoji.   Návštevník má zároveň možnosť získať historické informácie o remeselných cechoch, ktoré vznikli a pôsobili na Orave v období 17. a 18. storočia. Napriek tomu, že sa na území Oravy stretávame skoro so všetkými druhmi remesiel, len niekoľko z nich si vytvorilo samostatné cechy.

Výstava potrvá od 3. júla 2022 do  30. 10. 2022.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

historia@oravskemuzeum.sk