Späť

Nový objekt na stanici Sedlo Beskyd je už otvorený

Oravský Podzámok, 14.6.2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 12.6.2022 slávnostne otvorilo na Oravskej lesnej železnici v stanici Sedlo Beskyd nový objekt, v ktorom sa nachádza aj nová expozícia.
„Pôvodná drevenica, ktorá tu pred dvomi rokmi ešte stála 3. mája 2020 zhorela do tla. Postavili sme nový objekt, v ktorom sa nachádza expozícia pod názvom Gorali včera a dnes.
Dňa 22.4.2021 bolo vydané stavebné povolenie a  2.6.2021  sa začali stavebné práce, ktoré boli ukončené 12.10.2021. Stavebný úrad dňa 24.5.2022 vydal kolaudačné rozhodnutie.
Cena za výstavbu nového objektu bola 97 471,80 Eur a stavbu realizovala víťazná stavebná firma Grif plus, s.r.o.  Expozícia je zariadená zbierkovými predmetmi z fondu Oravského múzea a prezentuje spôsob života a bývanie goralov. Na paneloch sú texty, v ktorých si návštevníci prečítajú niečo o tradičnej ľudovej architektúre goralských obcí, ľudových odevoch, kalendárnych zvykoch či rodinných obyčajoch, Veríme, že expozícia sa bude páčiť a slúžiť všetkým návštevníkom Oravského múzea,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Oravské múzeum v nedeľu 12.06.2022 pre návštevníkov pripravilo bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili goralská muzika, dievčenská spevácka skupina z Hladovky, šašo, ktorý svojimi trikmi zabával deti a zapájal ich do rôznych súťaží. V areáli Stanice Tanečník boli remeselníci, lesná pedagogika, prenosný úľ so včelami. Návštevníci mali možnosť vidieť z blízka prácu včiel, ochutnať med z plastu a zároveň si vypočuť odborný výklad od fundovaného včelára Mariána Revaja. Počas dňa premávala parna lokomotíva Gontkulák. Na stanici Sedlo Beskyd sa návštevníkom prihovorila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Igor Janckulík, ktorí spolu s poslancami ŽSK Jozefom Strakom, Albínom Maslaňákom a starostom obce Oravská Lesná Marekom Majdišom prestrihli goralskú stuhu a slávnostne otvorili novú expozíciu,

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk