Späť

Vyhodnotenie turistickej sezóny 2016 v Oravskom múzeu

Návštevnosť

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, tento rok zaznamenalo významný nárast počtu návštevníkov vo svojich 8 expozíciách. V roku 2016 expozície múzea navštívilo 241 079 turistov, čo je nárast o cca 8% oproti predchádzajúcemu obdobiu. Najnavštevovanejšou expozíciou bola národná kultúrna pamiatka Oravský hrad s návštevnosťou 182 334 osôb čo je nárast oproti minulému roku (162 381osôb) o cca 11%. Výrazný nárast návštevníkov sme zaznamenali aj na Oravskej lesnej železnici, kde sa podiel návštevnosti oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o cca 5% (37 489 návštevníkov). Od otvorenia Oravskej lesnej železnice v máji 2008 (14 928 turistov) sa zvýšila o viac ako 60,18%. Návštevnosť v ostatných expozíciách Oravského múzea bola nasledovná: Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava (6 743), Pamätný dom M. Kukučina (5 511), Expozícia Hájnikovej ženy (2 948), Expozícia Život a dielo Mila Urbana (2 868), Expozícia Čaplovičovej knižnice (1788), Pamätný dom T. H. Florina (1 398). Prvé miesto v návštevnosti podľa národnosti patrí domácemu obyvateľstvu (cca 86,32%), nasledujú Poliaci (cca 9,43%), Česi (cca 1,13%), Maďari (cca 1,03%), Rusi (cca 0,2%) a v menšej miere ostatné národnosti ako napr.: Taiwan, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Japonsko, Izrael, Kanada a pod.

Štatistické zaujímavosti

 • Najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol mesiac august s návštevnosťou 46530 osôb
 • Najvýraznejší mesačný nárast 21,43% v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný v mesiaci júl (46374)
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas celého roku bola cca 505 osôb
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas mesiacov júl-august bola cca 1500 osôb
 • Najnavštevovanejším dňom Oravského hradu bol 1.máj (3296) – v tento deň počas otváracích hodín každú minútu do hradu vstúpilo priemerne cca 6 osôb.

Novinky

Rok 2016 sa v Oravskom múzeu i celej Žilinskej župe niesol v duchu 400. výročia úmrtia Juraja Thurza.

 • „Klenotnica Oravského hradu“ – verejnosti sa po rokoch naskytla príležitosť opätovne vidieť novozreštaurované expozičné priestory prízemia Thurzovho paláca, takzvanú „Klenotnicu Oravského hradu“ s unikátnymi zbierkovými predmetmi ako napr. renesančné pohrebné textílie, pochádzajúce z hradných krýpt, vzácny renesančný prsteň so vsadeným diamantom, ako aj množstvo ďalších atraktívnych exponátov.
 • „Hradná dvorana“ – verejnosti sa sprístupnil podkrovný priestor Thurzovho paláca adaptovaný na polyfunkčnú miestnosť s využitím na výstavné a interaktívne účely, nazvaný „Hradná dvorana“. Tieto unikátne priestory prízemia a podkrovia Thurzovho paláca boli predstavené návštevníkom pri otvorení letnej turistickej sezóny počas Thurzových slávností.
 • Pamätná zberateľská minca – pri príležitosti spomínaného výročia vydala Národná banka Slovenska pamätnú zberateľskú mincu s motívom Juraja Thurza.
 • Nové okruhy Oravského hradu – od začiatku hlavnej letnej turistickej sezóny sa pre návštevníkov Oravského hradu pripravili tri okruhy (Základný okruh, Malý okruh – Klenotnica Oravského hradu a Veľký okruh). Nové expozičné priestory „Klenotnicu Oravského hradu“, prístupnú návštevníkom iba v mesiacoch máj – október si prišlo pozrieť 29 893 návštevníkov.
 • Prepojenie úvraťového systému z Oravy do Kysúc – od 1.7.2016 bol prepojený úvraťový úsek medzi Oravskou lesnou železnicou a Historickou lesnou úvraťovou železnicou vo Vychylovke s prestupom na stanici Sedlo Beskyd
 • On-line predaj lístkov na podujatia – v priebehu hlavnej letnej sezóny sa zaviedol on-line predpredaj vstupeniek na podujatia
 • Nové podujatia – do sezóny 2016 sme zaradili podujatia s novou tématikou ako napr. „Lovu zdar“, „Knižnica vzácna pokladnica“, „Keď sa zotmie na Oravskom hrade“, „Fujarôčka moja“

Podujatia

Oravské múzeum v roku 2016 zorganizovalo:

 • 59 programových aktivít
 • 65 kultúrno-vzdelávacích a výchovných aktivít
 • 19 výstav, z toho 11 vlastných, 3 reprízy a 5 prevzatých

Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili nočné prehliadky Oravského hradu („Drakula – upír Nosferatu“ – 1150 osôb), podujatia pre deti („Rozprávkový svet na Oravskom hrade“ – 6213 osôb , „Rozprávkový vláčik“- 2002 osôb, „Mikuláš na Oravskom hrade – 1132 osôb, „Tajomný hrad“- 829 osôb ) víkendové podujatia Oravského hradu a OLŽ („Thurzove slávnosti -4772 osôb, „Deň v stredoveku“ – 2446 osôb a ďalšie).

Propagácia

Na sezónu v roku 2016 pripravilo Oravské múzeum komplexnú ponuku propagačných materiálov o všetkých expozíciách vo viacerých jazykových mutáciách, ktoré boli návštevníkom dostupné bezplatne v jednotlivých expozíciách múzea, v TIKoch (Dolný Kubín, Trstená, Zuberec, Námestovo, Terchová a iné) a hotelových zariadeniach. Múzeum sa aktívne prezentovalo na štyroch výstavách cestovného ruchu (Viedeň, Wroclaw, Katowice, Zabrze) i na podujatiach našich cezhraničných partnerov (Krakov, Nový Jičín). Návštevníci mohli informácie vyhľadať aj na webstránke www.oravskemuzeum.sk a na facebooku. Verejnosť bola o dianí v múzeu informovaná aj z viacerých televíznych reportáži umiestnených v hlavnom spravodajstve. V priebehu roku bolo v tlači, rozhlase a televízií uverejnených celkom 99 príspevkov. Formou internetu a direct mailingu to bolo 26330 príspevkov.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.