Späť

„Svoji svojmu“

Dolný Kubín, 7.2.2017 – Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v pondelok 6. februára usporiadalo v expozícií P. O. Hviezdoslava literárno-hudobný večer. Pri tejto príležitosti povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková nasledovné: „ Podujatie s názvom „Svoji svojmu“ pripravilo múzeum ako dôstojnú poctu dolnokubínskemu rodákovi Jankovi Matúškovi pri príležitosti jeho 140. výročia úmrtia. Aj v dnešnej dobe je aktuálne si pripomínať životné míľniky významných osobností, ktoré výrazne zasiahli do politicko-spoločenského diania v časoch slovenského národného obrodenia.“ V úvode mali možnosť prítomní zhliadnuť dve prezentácie venované Jankovi Matúškovi a oravským štúrovcom, ktoré pripravili pracovníčky múzea Mgr. Renata Jedláková a Mgr. Daša Lofajová. V programe vystúpilo sedem recitátorov, ktorí predniesli významné básne a balady básnika a pevca slovenskej hymny. Matúškovu Malú rečnicu predniesli žiačky zo ZŠ P. Škrabáka. O umelecký prednes balád sa postarali Otília Štepitová, Jarmila Némethová a Peter Gallo. Celé podujatie hudobne sprevádzali Mgr. art. Tomáš Matis ArtD. a nadaná saxofonistka Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Vladimíra Kačiaka zo ZUŠ P. M. Bohúňa. Literárno-hudobný večer podporili svojou hojnou účasťou ctitelia z radov staršej a mladšej generácie, ktorí odmenili účinkujúcich srdečným potleskom.

Zdroj: Oravské múzeum POH
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.