Späť

„Svoji svojmu“

Dolný Kubín, 7.2.2017 – Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v pondelok 6. februára usporiadalo v expozícií P. O. Hviezdoslava literárno-hudobný večer. Pri tejto príležitosti povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková nasledovné: „ Podujatie s názvom „Svoji svojmu“ pripravilo múzeum ako dôstojnú poctu dolnokubínskemu rodákovi Jankovi Matúškovi pri príležitosti jeho 140. výročia úmrtia. Aj v dnešnej dobe je aktuálne si pripomínať životné míľniky významných osobností, ktoré výrazne zasiahli do politicko-spoločenského diania v časoch slovenského národného obrodenia.“ V úvode mali možnosť prítomní zhliadnuť dve prezentácie venované Jankovi Matúškovi a oravským štúrovcom, ktoré pripravili pracovníčky múzea Mgr. Renata Jedláková a Mgr. Daša Lofajová. V programe vystúpilo sedem recitátorov, ktorí predniesli významné básne a balady básnika a pevca slovenskej hymny. Matúškovu Malú rečnicu predniesli žiačky zo ZŠ P. Škrabáka. O umelecký prednes balád sa postarali Otília Štepitová, Jarmila Némethová a Peter Gallo. Celé podujatie hudobne sprevádzali Mgr. art. Tomáš Matis ArtD. a nadaná saxofonistka Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Vladimíra Kačiaka zo ZUŠ P. M. Bohúňa. Literárno-hudobný večer podporili svojou hojnou účasťou ctitelia z radov staršej a mladšej generácie, ktorí odmenili účinkujúcich srdečným potleskom.

Zdroj: Oravské múzeum POH
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk