Späť

Oravské múzeum sa úspešne prezentovalo na rakúskom trhu

Oravský Podzámok, 19. 1. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa už po tretí raz zúčastnilo v dňoch 12. 1. – 15. 1. 2017 na medzinárodnej výstave vo Viedni „Ferien Messe Wien 2017“ zameranej na trávenie dovoleniek, cestovanie a oddych, gastronómiu jednotlivých krajín Európy a novinky v automobilovom priemysle. Národný stánok Slovenskej republiky zastrešovalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré ponúklo priestor šiestim priamym spoluvystavovateľom (Oravské múzeum, Región Tirnavia – Trnava, Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Piešťany, Región a mesto Košice a Hotel&Spa Orchidea). Oravské múzeum reprezentovala riaditeľka PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá nadviazala spoluprácu s vedením Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby, ktoré prevzalo agendu zaniknutej Slovenskej agentúry cestovného ruchu. Rokovania prebiehali aj s vystavovateľmi z Poľskej republiky, s ktorými dlhodobo rozvíjame spoluprácu, a aj s ďalšími aktérmi cestovného ruchu v Rakúsku, ktorí prejavili záujem o spoluprácu (www.ask-enrico.com; magazín Gute Reise; www.travelwriticus.com). Počas štyroch dní navštívilo Ferrien Messe viac ako 150 000 návštevníkov a mnohí z nich sa zastavili aj pri stanovisku Oravského múzea. Vysoký záujem bol predovšetkým o Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu, no pracovník Oravského múzea Martin Farbák rád odpovedal aj na otázky týkajúce sa ďalších atrakcií regiónu. Stánok Slovenskej republiky priamo susedil so stánkom Bratislavy, ktorá je pre rakúskych návštevníkov tou najbližšou destináciou na Slovensku, no slovenský stánok získal nemenej veľkú pozornosť. Vzhľadom na to, že do regiónu Orava zasahujú aj Vysoké Tatry sme patrili k najžiadanejším stanoviskám. Veľkým lákadlom bola aj ochutnávka viacerých slovenských špecialít a slovenskej medoviny. „Skúsenosti, ktoré máme s medzinárodnou výstavou vo Viedni nám potvrdzujú, že rakúsky trh skrýva veľký potenciál pre cestovný ruch na Orave“, dodala riaditeľka Mária Jagnešáková.

Zdroj:

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk