Späť

Vyhodnotenie sezóny 2018 v Oravskom múzeu

Návštevnosť

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, tento rok zaznamenalo opäť nárast počtu návštevníkov vo svojich 9 expozíciách.

V roku 2018 expozície múzea navštívilo 275 536 turistov, čo je nárast o 2,72% oproti predchádzajúcemu obdobiu. Najnavštevovanejšou expozíciou bola národná kultúrna pamiatka Oravský hrad s návštevnosťou 193 344 osôb.

Výrazný nárast návštevníkov Oravské múzeum zaznamenalo na Oravskej lesnej železnici, kde sa návštevnosť v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 10%. Oravskú lesnú železnicu navštívilo 44 160 turistov. Oravská lesná železnica bola prvýkrát pre verejnosť otvorená v máji 2008 a navštívilo ju 14 928 turistov. V porovnaní s rokom 2008 sa návštevnosť zvýšila o 66,19 %. Návštevnosť v ďalších expozíciách Oravského múzea :

 • Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava 6636 návštevníkov.
 •  Pamätný dom M. Kukučina 5721 návštevníkov.
 •  Expozícia Hájnikovej ženy 4159 návštevníkov a Expozícia Život a dielo Mila Urbana 3762 návštevníkov.
 •  Expozícia Čaplovičovej knižnice 2358 návštevníkov.
 •  Pamätný dom T. H. Florina 696 návštevníkov.
 •  Expozícia Oravské zemianstvo v MOD Zuberec 14 700 návštevníkov.

Prvé miesto v návštevnosti na Oravskom hrade podľa národnosti patrí domácemu obyvateľstvu 82,3%, nasledujú Poliaci 6,95%, Česi 1,29%, Maďari 1,12%, Rusi 0,32% a ostatné národnosti napr.: Fínsko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Japonsko, Izrael, Kanada a pod.

Štatistické zaujímavosti

 • Najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol mesiac august s návštevnosťou 47 021 návštevníkov.
 • Z celkového podielu ročnej návštevnosti Oravského hradu pripadá na mesiace júl – august 47,83% návštevníkov.
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas celého roka bola 584 osôb.
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas mesiacov júl – august bola 1492 osôb.
 • Z troch okruhov Oravského hradu si návštevníci vybrali : Základný okruh 68%, Veľký okruh 19,84%, Malý okruh 3,7% .
 • Účasť na špecializovaných podujatiach 9%.
 • Najnavštevovanejším podujatím na Oravskom hrade – Putovanie za remeslom 2858 návštevníkov.

Dianie a novinky

Výročia :

 • 150. výročie založenia a vzniku Oravského múzea na Oravskom hrade,
 • 50 rokov od generálnej obnovy Oravského hradu,
 • 100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice,
 • 90 rokov od výroby parnej lokomotívy Gontkulák,
 • 10 rokov od otvorenia revitalizovanej expozície Oravskej lesnej železnice,
 • 240. výročie narodenia Vavrinca Čaploviča,
 • 90. výročie úmrtia Martina Kukučína.

Nové, obnovené expozície Oravského múzea:

9.2018 sa v areáli Oravského hradu otvorili dve nové expozície:

 • Rašeliniská Oravy – unikátna multimediálna expozícia rašeliny.
 • Obnovené a reštaurované II. nadzemné podlažie Thurzovho paláca s renesančnými maľbami európskeho významu.

Konferencie a semináre:

 • Konferencia pri príležitosti 150. výročia založenia Oravského múzea.
 • Seminár „Rašeliniská na Orave“.
 • Seminár „História lesných úzkorozchodných železníc v Európe“.

Nové podujatia:

 • Vtáci prelietaví, Putovanie za remeslom, Nech to para tlačí, Kúzelník na Oravskom hrade.

Edičná činnosť :

 • História remeslá a uchovavánie remeselných tradícií na území Oravy – Ziemi sądeckiej a Liptova.
 • Rašeliniská na Orave.
 • Plátenníctvo na Orave, Płociennictwo na Orawie.
 • Štatisticko-topografický opis Oravského komposesorátu so zvláštným prihliadnutím na jeho lesy.
 • Zborník Oravského múzea 2017.

Projektová činnosť :

 • „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielni“ – program Interreg, spoločný projekt Oravského múzea , Etnografického parku v Zubrici Hornej (Poľsko) Slovenského národného múzea, Múzea oravskej dediny v Zuberci a Múzea Okręgoweho v Novom Sonči cezhraničného projektu ktorého výsledkom bola rekonštrukcia objektov, realizácia odborných seminárov, mäkkých aktivít i publikačná činnosť.

 

 • „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ – program Intereg, spoločný projekt Oravského múzea a obce Čierny Dunajec (Poľsko) financovaný z prostriedkov EÚ, ktorého výsledkom sú unikátne multimediálne prírodovedné múzea u oboch partnerov. Projekt bol vybraný Európskou komisiou do súťaže REGIOstar medzi 21 najoriginálnejších a najinovatívnejších projektov z celej Európy a po ukončení hlasovania skončil na 9.mieste.

 

 • „Na oravskom salaši“– program Interreg, spoločný mikroprojekt Oravského múzea a Etnografického parku v Zubrici Hornej (Poľsko) výsledkom ktorého bude stavba budovy pre remeslá, realizácia mäkkých aktivít a vydanie publikácie.

 

 • „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí“– program Interreg, spoločná realizácia veľkého cezhraničného projektu ôsmich partnerov (Vedúci partner: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Liptovské múzeum v Ružomberku, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ). Oravské múzeum v rámci projektu zrekonštruuje renesančnú stavbu v Oravskom Podzámku, ktorá okrem pracovníkov múzea bude slúžiť aj osobám so špeciálnymi potrebami.

 

Podporené projekty z Fondu na podporu umenia:

 • „Zborník Oravského múzea XXXI. – 2017“ .
 • Publikácia, „Oravská krajina v zbierkach LVO-SL“

Podujatia:

 • 46 programových aktivít
 • 95 kultúrno-vzdelávacích a výchovných aktivít
 • 9 výstav vo vlastných priestoroch

Najnavštevovanejšie podujatia:

 • Nočné prehliadky Oravského hradu („Drakula – upír Nosferatu“ – 1166 osôb).
 • Podujatia pre deti („Rozprávkový svet na Oravskom hrade“ – 5858 osôb , „Rozprávkový vláčik“- 2325 osôb, „Mikuláš na Oravskom hrade – 1275 osôb, „Tajomný hrad“- 663 osôb )
 • Víkendové podujatia Oravského hradu a OLŽ („Thurzove slávnosti -4812 osôb, „Deň v stredoveku“ – 2249 osôb, Keď odfúkne lokomotíva-725 osôb, Country popoludnie -573 osôb a ďalšie).

Reklama, propagácia a jej formy:

 • Propagačné materiály o všetkých expozíciách vo viacerých jazykových mutáciách, ktoré boli návštevníkom dostupné bezplatne v jednotlivých expozíciách múzea, v TIK-och (Dolný Kubín, Trstená, Zuberec, Námestovo, Terchová a iné), na výstavách cestovného ruchu a hotelových zariadeniach.
 • Účasť na výstavách cestovného ruchu (Viedeň, Wroclaw, Katowice, Zabrze, Krakov, Nový Jičín).
 •  Billboardy (Chocholow, Krušetnica, Tvrdošín, Žilina, Ružomberok).
 •  Oravský hrad a Oravská lesná železnica v katalógovej ponuke cestovnej kancelárie pre klientov z Nemecka.
 •  Webová stránka www.oravskemuzeum.sk.
 •  Sociálne siete (Facebook, Instagram).
 • Vstupy v médiách v hlavnom spravodajstve – 58.
 • Internetová reklama – 490.
 • Plagáty, propagačné tabule – 2106.
 •  Direct mailing – 39 659.

Nové formy propagácie:

 • Redizajn webovej stránky
 • Logo pri príležitosi 150.výročia
 • Propagačné video o Oravskom hrade

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.