Späť

Vyhodnotenie sezóny 2018 v Oravskom múzeu

Návštevnosť

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, tento rok zaznamenalo opäť nárast počtu návštevníkov vo svojich 9 expozíciách.

V roku 2018 expozície múzea navštívilo 275 536 turistov, čo je nárast o 2,72% oproti predchádzajúcemu obdobiu. Najnavštevovanejšou expozíciou bola národná kultúrna pamiatka Oravský hrad s návštevnosťou 193 344 osôb.

Výrazný nárast návštevníkov Oravské múzeum zaznamenalo na Oravskej lesnej železnici, kde sa návštevnosť v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 10%. Oravskú lesnú železnicu navštívilo 44 160 turistov. Oravská lesná železnica bola prvýkrát pre verejnosť otvorená v máji 2008 a navštívilo ju 14 928 turistov. V porovnaní s rokom 2008 sa návštevnosť zvýšila o 66,19 %. Návštevnosť v ďalších expozíciách Oravského múzea :

 • Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava 6636 návštevníkov.
 •  Pamätný dom M. Kukučina 5721 návštevníkov.
 •  Expozícia Hájnikovej ženy 4159 návštevníkov a Expozícia Život a dielo Mila Urbana 3762 návštevníkov.
 •  Expozícia Čaplovičovej knižnice 2358 návštevníkov.
 •  Pamätný dom T. H. Florina 696 návštevníkov.
 •  Expozícia Oravské zemianstvo v MOD Zuberec 14 700 návštevníkov.

Prvé miesto v návštevnosti na Oravskom hrade podľa národnosti patrí domácemu obyvateľstvu 82,3%, nasledujú Poliaci 6,95%, Česi 1,29%, Maďari 1,12%, Rusi 0,32% a ostatné národnosti napr.: Fínsko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Japonsko, Izrael, Kanada a pod.

Štatistické zaujímavosti

 • Najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol mesiac august s návštevnosťou 47 021 návštevníkov.
 • Z celkového podielu ročnej návštevnosti Oravského hradu pripadá na mesiace júl – august 47,83% návštevníkov.
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas celého roka bola 584 osôb.
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas mesiacov júl – august bola 1492 osôb.
 • Z troch okruhov Oravského hradu si návštevníci vybrali : Základný okruh 68%, Veľký okruh 19,84%, Malý okruh 3,7% .
 • Účasť na špecializovaných podujatiach 9%.
 • Najnavštevovanejším podujatím na Oravskom hrade – Putovanie za remeslom 2858 návštevníkov.

Dianie a novinky

Výročia :

 • 150. výročie založenia a vzniku Oravského múzea na Oravskom hrade,
 • 50 rokov od generálnej obnovy Oravského hradu,
 • 100. výročie vzniku Oravskej lesnej železnice,
 • 90 rokov od výroby parnej lokomotívy Gontkulák,
 • 10 rokov od otvorenia revitalizovanej expozície Oravskej lesnej železnice,
 • 240. výročie narodenia Vavrinca Čaploviča,
 • 90. výročie úmrtia Martina Kukučína.

Nové, obnovené expozície Oravského múzea:

9.2018 sa v areáli Oravského hradu otvorili dve nové expozície:

 • Rašeliniská Oravy – unikátna multimediálna expozícia rašeliny.
 • Obnovené a reštaurované II. nadzemné podlažie Thurzovho paláca s renesančnými maľbami európskeho významu.

Konferencie a semináre:

 • Konferencia pri príležitosti 150. výročia založenia Oravského múzea.
 • Seminár „Rašeliniská na Orave“.
 • Seminár „História lesných úzkorozchodných železníc v Európe“.

Nové podujatia:

 • Vtáci prelietaví, Putovanie za remeslom, Nech to para tlačí, Kúzelník na Oravskom hrade.

Edičná činnosť :

 • História remeslá a uchovavánie remeselných tradícií na území Oravy – Ziemi sądeckiej a Liptova.
 • Rašeliniská na Orave.
 • Plátenníctvo na Orave, Płociennictwo na Orawie.
 • Štatisticko-topografický opis Oravského komposesorátu so zvláštným prihliadnutím na jeho lesy.
 • Zborník Oravského múzea 2017.

Projektová činnosť :

 • „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielni“ – program Interreg, spoločný projekt Oravského múzea , Etnografického parku v Zubrici Hornej (Poľsko) Slovenského národného múzea, Múzea oravskej dediny v Zuberci a Múzea Okręgoweho v Novom Sonči cezhraničného projektu ktorého výsledkom bola rekonštrukcia objektov, realizácia odborných seminárov, mäkkých aktivít i publikačná činnosť.

 

 • „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ – program Intereg, spoločný projekt Oravského múzea a obce Čierny Dunajec (Poľsko) financovaný z prostriedkov EÚ, ktorého výsledkom sú unikátne multimediálne prírodovedné múzea u oboch partnerov. Projekt bol vybraný Európskou komisiou do súťaže REGIOstar medzi 21 najoriginálnejších a najinovatívnejších projektov z celej Európy a po ukončení hlasovania skončil na 9.mieste.

 

 • „Na oravskom salaši“– program Interreg, spoločný mikroprojekt Oravského múzea a Etnografického parku v Zubrici Hornej (Poľsko) výsledkom ktorého bude stavba budovy pre remeslá, realizácia mäkkých aktivít a vydanie publikácie.

 

 • „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí“– program Interreg, spoločná realizácia veľkého cezhraničného projektu ôsmich partnerov (Vedúci partner: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Liptovské múzeum v Ružomberku, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ). Oravské múzeum v rámci projektu zrekonštruuje renesančnú stavbu v Oravskom Podzámku, ktorá okrem pracovníkov múzea bude slúžiť aj osobám so špeciálnymi potrebami.

 

Podporené projekty z Fondu na podporu umenia:

 • „Zborník Oravského múzea XXXI. – 2017“ .
 • Publikácia, „Oravská krajina v zbierkach LVO-SL“

Podujatia:

 • 46 programových aktivít
 • 95 kultúrno-vzdelávacích a výchovných aktivít
 • 9 výstav vo vlastných priestoroch

Najnavštevovanejšie podujatia:

 • Nočné prehliadky Oravského hradu („Drakula – upír Nosferatu“ – 1166 osôb).
 • Podujatia pre deti („Rozprávkový svet na Oravskom hrade“ – 5858 osôb , „Rozprávkový vláčik“- 2325 osôb, „Mikuláš na Oravskom hrade – 1275 osôb, „Tajomný hrad“- 663 osôb )
 • Víkendové podujatia Oravského hradu a OLŽ („Thurzove slávnosti -4812 osôb, „Deň v stredoveku“ – 2249 osôb, Keď odfúkne lokomotíva-725 osôb, Country popoludnie -573 osôb a ďalšie).

Reklama, propagácia a jej formy:

 • Propagačné materiály o všetkých expozíciách vo viacerých jazykových mutáciách, ktoré boli návštevníkom dostupné bezplatne v jednotlivých expozíciách múzea, v TIK-och (Dolný Kubín, Trstená, Zuberec, Námestovo, Terchová a iné), na výstavách cestovného ruchu a hotelových zariadeniach.
 • Účasť na výstavách cestovného ruchu (Viedeň, Wroclaw, Katowice, Zabrze, Krakov, Nový Jičín).
 •  Billboardy (Chocholow, Krušetnica, Tvrdošín, Žilina, Ružomberok).
 •  Oravský hrad a Oravská lesná železnica v katalógovej ponuke cestovnej kancelárie pre klientov z Nemecka.
 •  Webová stránka www.oravskemuzeum.sk.
 •  Sociálne siete (Facebook, Instagram).
 • Vstupy v médiách v hlavnom spravodajstve – 58.
 • Internetová reklama – 490.
 • Plagáty, propagačné tabule – 2106.
 •  Direct mailing – 39 659.

Nové formy propagácie:

 • Redizajn webovej stránky
 • Logo pri príležitosi 150.výročia
 • Propagačné video o Oravskom hrade

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk