Späť

Hviezdoslavov lampiónový sprievod

Dolný Kubín, 5. 2. 2019 – v pondelok  2. februára 2019 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Mestom Dolný Kubín a Gymnáziom P. O. Hviezdoslava podujatie pod názvom „Hviezdoslavov lampiónový sprievod“.

Cieľom podujatia bolo pripomenúť si významné 170. výročie narodenia barda slovenskej poézie a oravského rodáka Pavla Országha Hviezdoslava. V roku 1909 usporiadali obyvatelia mesta Dolný Kubín na počesť Hviezdoslavových 60. narodenín fakľový sprievod mestom. O 10 rokov neskôr sa sprievodu zúčastnila delegácia Prvej československej vlády pod vedením ministra Vavra Šrobára. Na tieto udalosti  nadviazal aj náš sprievod, ktorý vzbudil veľký záujem zo strany verejnosti. Na úvod sa prítomným prihovorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá prítomným ozrejmila prečo sme sa rozhodli pripomenúť si významné Hviezdoslavovo jubileum takýmto spôsobom. Po nej nasledoval príhovor primátora mesta Ing. Jána Prílepka a na záver sa zúčastneným prihovorili historické osobnosti Vavro Šrobár a Ladislav Nádaši Jégé v podaní hercov Tomáša Gregu a Jaroslava Kysela zo Slovenského komorného divadla v Martine.

Na čele sprievodu, ktorý smeroval z Námestia slobody cez kolonádový most až na Hviezdoslavovo námestie niesli zapálené fakle skauti 53. Zboru Gentiana. Lampiónový sprievod, do ktorého sa odhadom zapojilo 600 obyvateľov Dolného Kubín od najmenších detí, žiakov a študentov až po seniorov a zastavil sa pri Hviezdoslavovom dome. Následne  hostia zablahoželali oslávencovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, ktorý všetkých v krátkosti pozdravil a poďakoval za milé stretnutie. Po prednese dvoch básní a gratuláciách jubilantovi sa zhromaždeniu prihovoril aj riaditeľ gymnázia RNDr. Peter Strežo. Na záver podujatia vykonali organizátori spoločný pietny akt položenia vencov k soche veľkého básnika. Oravské múzeum ponúklo po skončení podujatia záujemcom v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava zaujímavý dobový dokument o živote a diele tohto velikána.

Zdroj: Oravské múzeum POH

literarne@oravskemuzeum.sk

www.oravskemuzeum.sk