Späť

Hviezdoslavov lampiónový sprievod

Dolný Kubín, 5. 2. 2019 – v pondelok  2. februára 2019 usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Mestom Dolný Kubín a Gymnáziom P. O. Hviezdoslava podujatie pod názvom „Hviezdoslavov lampiónový sprievod“.

Cieľom podujatia bolo pripomenúť si významné 170. výročie narodenia barda slovenskej poézie a oravského rodáka Pavla Országha Hviezdoslava. V roku 1909 usporiadali obyvatelia mesta Dolný Kubín na počesť Hviezdoslavových 60. narodenín fakľový sprievod mestom. O 10 rokov neskôr sa sprievodu zúčastnila delegácia Prvej československej vlády pod vedením ministra Vavra Šrobára. Na tieto udalosti  nadviazal aj náš sprievod, ktorý vzbudil veľký záujem zo strany verejnosti. Na úvod sa prítomným prihovorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá prítomným ozrejmila prečo sme sa rozhodli pripomenúť si významné Hviezdoslavovo jubileum takýmto spôsobom. Po nej nasledoval príhovor primátora mesta Ing. Jána Prílepka a na záver sa zúčastneným prihovorili historické osobnosti Vavro Šrobár a Ladislav Nádaši Jégé v podaní hercov Tomáša Gregu a Jaroslava Kysela zo Slovenského komorného divadla v Martine.

Na čele sprievodu, ktorý smeroval z Námestia slobody cez kolonádový most až na Hviezdoslavovo námestie niesli zapálené fakle skauti 53. Zboru Gentiana. Lampiónový sprievod, do ktorého sa odhadom zapojilo 600 obyvateľov Dolného Kubín od najmenších detí, žiakov a študentov až po seniorov a zastavil sa pri Hviezdoslavovom dome. Následne  hostia zablahoželali oslávencovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, ktorý všetkých v krátkosti pozdravil a poďakoval za milé stretnutie. Po prednese dvoch básní a gratuláciách jubilantovi sa zhromaždeniu prihovoril aj riaditeľ gymnázia RNDr. Peter Strežo. Na záver podujatia vykonali organizátori spoločný pietny akt položenia vencov k soche veľkého básnika. Oravské múzeum ponúklo po skončení podujatia záujemcom v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava zaujímavý dobový dokument o živote a diele tohto velikána.

Zdroj: Oravské múzeum POH

literarne@oravskemuzeum.sk

www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.