Späť

Video Oravský hrad na YouTube

      Oravský Podzámok 18.7. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pri príležitosti 150.výročia svojho vzniku, pripravilo aj také novinky ako sú : nový design propagácie múzea, redizajn webovej stránky múzea a video o Oravskom hrade na YouTube.

„Už začiatkom minulého roku 2017 sme začali s prípravou osláv a podujatí pri príležitosti 150. výročia múzea, ktoré vzniklo v roku 1868 na Oravskom hrade. Rozhodli sme sa natočiť video o Oravskom hrade, tak ako ho ešte nepoznáte. Video je voľne prístupné a veríme, že sa vám bude páčiť a prostredníctvom neho tak budeme propagovať nielen Oravský hrad, ale i naše Slovensko“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Talentovaný rodák z Oravy z obce Zázrivá Pavol Láštic začal s výrobou časozberného videa o Oravskom hrade už v roku 2017 a vo videu predstavil Oravský hrad počas štyroch ročných období. Autor trojminútového videa zbieral zábery približne trinásť mesiacov. Pri tvorbe videa intenzívne sledoval predpoveď počasia, aby sa mu podarilo napr. zachytiť búrku a pod. Niektoré zábery musel opakovať a čakať na pravý okamih aj niekoľko hodín.  Samotné strihanie a synchronizácia s hudbou trvala mesiac. Autorom hudby je Petar Milinković. Oravský hrad patrí k unikátnemu nehmotnému kultúrnemu dedičstvu, čoho dôkazom je aj výber nemeckého režiséra F.W.Murnaa v roku 1922, ktorý si ho vybral ako hlavnú lokalitu pre nadčasový kultový film Nosferatu, eine Symphonie des Grauen (Nosferatu-symfónia hrôzy) z éry nemého filmu.

Veríme, že video všetkých nadchne a tešíme sa na vašu odozvu.

hrad promo video
kliknutím spustíte

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.