Späť

Putovanie za remeslom

Oravský Podzámok 19.7. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na nedeľu 22.7.2018 so začiatkom o 12:00 h podujatie Putovanie za remeslom, ktoré sa bude konať na nádvorí Oravského hradu.

Cieľom podujatia je širokej verejnosti priblížiť remeslá, ktoré už pomaly vymierajú. Návštevníci budú mať možnosť vidieť i vyskúšať si svoju zručnosť pri rôznych druhoch remesiel ako napr. hrnčiarstvo, drotárstvo, korytárstvo, kožušníctvo, modrotlač, kováčstvo, povrazníctvo, košikárstvo, spracovanie ľanu, brašnárstvo, debnárstvo, šúpoliarstvo, cinárstvo, šperkárstvo,  čipkárstvo, pradiarstvo, zvonárstvo, remenárstvo, rezbárstvo,  včelárstvo. Na nádvorí Oravského hradu sa v rámci kultúrneho programu predstavia ľudové i folklórne zoskupenia z Poľska i Slovenska. Pre najmenších návštevníkov bude pripravené  divadelné predstavenie  Drevená krava  a interaktívne hudobné pásmo spojené s hrou na fujaru, píšťaly a bubon. Vyvrcholením podujatia bude módna prehliadka súčasných odevov s motívom tradičnej modrotlače. Vstup na nádvorie a podujatie bude pre všetkých návštevníkov zdarma.

Podujatie Putovanie za remeslom sa realizuje v rámci projektu „Pri ceste na dedine v rytme dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní“, č. PLSK 01.0100-12-0070/16-00 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Cezhraničný projekt vznikol v spolupráci piatich partnerov Muzeum –  Orawski Park Etnograficzny v Zubrzycy Górnej- hlavný partner,  Slovenské národné múzeum v Bratislave, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Múzeum oravskej dediny v Zuberci a Muzeum Okręgowe v Nowym Sączu.

logo interreg

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.