Späť

Putovanie za remeslom

Oravský Podzámok 19.7. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na nedeľu 22.7.2018 so začiatkom o 12:00 h podujatie Putovanie za remeslom, ktoré sa bude konať na nádvorí Oravského hradu.

Cieľom podujatia je širokej verejnosti priblížiť remeslá, ktoré už pomaly vymierajú. Návštevníci budú mať možnosť vidieť i vyskúšať si svoju zručnosť pri rôznych druhoch remesiel ako napr. hrnčiarstvo, drotárstvo, korytárstvo, kožušníctvo, modrotlač, kováčstvo, povrazníctvo, košikárstvo, spracovanie ľanu, brašnárstvo, debnárstvo, šúpoliarstvo, cinárstvo, šperkárstvo,  čipkárstvo, pradiarstvo, zvonárstvo, remenárstvo, rezbárstvo,  včelárstvo. Na nádvorí Oravského hradu sa v rámci kultúrneho programu predstavia ľudové i folklórne zoskupenia z Poľska i Slovenska. Pre najmenších návštevníkov bude pripravené  divadelné predstavenie  Drevená krava  a interaktívne hudobné pásmo spojené s hrou na fujaru, píšťaly a bubon. Vyvrcholením podujatia bude módna prehliadka súčasných odevov s motívom tradičnej modrotlače. Vstup na nádvorie a podujatie bude pre všetkých návštevníkov zdarma.

Podujatie Putovanie za remeslom sa realizuje v rámci projektu „Pri ceste na dedine v rytme dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní“, č. PLSK 01.0100-12-0070/16-00 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Cezhraničný projekt vznikol v spolupráci piatich partnerov Muzeum –  Orawski Park Etnograficzny v Zubrzycy Górnej- hlavný partner,  Slovenské národné múzeum v Bratislave, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Múzeum oravskej dediny v Zuberci a Muzeum Okręgowe v Nowym Sączu.

logo interreg

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk