Späť

Tajomný hrad, Divadlo na hrade

      Oravský Podzámok 25.7. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre detských návštevníkov Oravského hradu na piatok 27. 8. 2018 večernú prehliadku „Tajomný hrad pre deti“ so začiatkom o 18:30 h. Úlohou detí  bude zachrániť kráľovskú korunu, ktorú ukradol zbojník Zubadlo. Na túto neľahkú úlohu plnú prekážok sa spolu s deťmi podujme Hlúpy Jano, aby za odmenu získal ruku kráľovskej dcéry Jazmínky.

Program pre deti pokračuje na Oravskom hrade aj v nedeľu  29.7.2018 podujatím Divadlo na hrade. Pre deti bude pripravená divadelná adaptácia slovenskej ľudovej rozprávky „Hopsa, horsa, zem otvor sa!“ Bábkový príbeh odpovie deťom na otázku, či rozum a šikovnosť je viac ako sila.

Divadelné predstavenie sa odohrá na nádvorí Oravského hradu o 13:00 h. a 15:00 h.

„Tento víkend sme venovali naším najmenším návštevníkom. Veríme, že počas večernej prehliadky deti pomôžu kráľovi zachrániť kráľovskú korunu a na nedeľnom podujatí sa priučia tomu ako zvíťaziť nad zbojníkmi.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Fotografie Tajomný hrad

Autor fotografií: Juraj Bednárik

Fotografie Divadlo na hrade

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.