Späť

Tajomný hrad, Divadlo na hrade

      Oravský Podzámok 25.7. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre detských návštevníkov Oravského hradu na piatok 27. 8. 2018 večernú prehliadku „Tajomný hrad pre deti“ so začiatkom o 18:30 h. Úlohou detí  bude zachrániť kráľovskú korunu, ktorú ukradol zbojník Zubadlo. Na túto neľahkú úlohu plnú prekážok sa spolu s deťmi podujme Hlúpy Jano, aby za odmenu získal ruku kráľovskej dcéry Jazmínky.

Program pre deti pokračuje na Oravskom hrade aj v nedeľu  29.7.2018 podujatím Divadlo na hrade. Pre deti bude pripravená divadelná adaptácia slovenskej ľudovej rozprávky „Hopsa, horsa, zem otvor sa!“ Bábkový príbeh odpovie deťom na otázku, či rozum a šikovnosť je viac ako sila.

Divadelné predstavenie sa odohrá na nádvorí Oravského hradu o 13:00 h. a 15:00 h.

„Tento víkend sme venovali naším najmenším návštevníkom. Veríme, že počas večernej prehliadky deti pomôžu kráľovi zachrániť kráľovskú korunu a na nedeľnom podujatí sa priučia tomu ako zvíťaziť nad zbojníkmi.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Fotografie Tajomný hrad

Autor fotografií: Juraj Bednárik

Fotografie Divadlo na hrade

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.