Späť

Vianočné Seniorenky

Dolný Kubín, 18. december 2018 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo v pondelok 17. decembra t.r. v expozícií P. O. Hviezdoslava v spolupráci so združením Femina a Denným centrom Klubu dôchodcov už tretí ročník literárno-hudobného pásma s názvom Vianočné Seniorenky. Vianočný program „Narodil sa Spasiteľ“ si pripravil spevokol seniorov Lorem Cantus pod vedením J. Gruchaláka v spolupráci s E. Lofajovou, ktorý pôsobí pri Klube dôchodcov v Dolnom Kubíne. Hudobný program doplnený hovoreným slovom v podaní seniorov bolo príjemným zavŕšením tohtoročných podujatí, ktoré sa konali v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne. Atmosféru celého večera spestrili vianočné vinše v podaní J. Némethovej a P. Gallu. Sprievodným podujatím bola už tradičná výstava vianočných medovníčkov s ukážkou zdobenia.

Prítomní ocenili tradičné vianočné koledy srdečným potleskom a vyžiadali si aj niekoľko prídavkov piesní, ktoré si radi spolu s účinkujúcimi na záver zaspievali.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.