Späť

Vianočné Seniorenky

Dolný Kubín, 18. december 2018 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo v pondelok 17. decembra t.r. v expozícií P. O. Hviezdoslava v spolupráci so združením Femina a Denným centrom Klubu dôchodcov už tretí ročník literárno-hudobného pásma s názvom Vianočné Seniorenky. Vianočný program „Narodil sa Spasiteľ“ si pripravil spevokol seniorov Lorem Cantus pod vedením J. Gruchaláka v spolupráci s E. Lofajovou, ktorý pôsobí pri Klube dôchodcov v Dolnom Kubíne. Hudobný program doplnený hovoreným slovom v podaní seniorov bolo príjemným zavŕšením tohtoročných podujatí, ktoré sa konali v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne. Atmosféru celého večera spestrili vianočné vinše v podaní J. Némethovej a P. Gallu. Sprievodným podujatím bola už tradičná výstava vianočných medovníčkov s ukážkou zdobenia.

Prítomní ocenili tradičné vianočné koledy srdečným potleskom a vyžiadali si aj niekoľko prídavkov piesní, ktoré si radi spolu s účinkujúcimi na záver zaspievali.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.