Späť

Vianočné Seniorenky

Dolný Kubín, 18. december 2018 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo v pondelok 17. decembra t.r. v expozícií P. O. Hviezdoslava v spolupráci so združením Femina a Denným centrom Klubu dôchodcov už tretí ročník literárno-hudobného pásma s názvom Vianočné Seniorenky. Vianočný program „Narodil sa Spasiteľ“ si pripravil spevokol seniorov Lorem Cantus pod vedením J. Gruchaláka v spolupráci s E. Lofajovou, ktorý pôsobí pri Klube dôchodcov v Dolnom Kubíne. Hudobný program doplnený hovoreným slovom v podaní seniorov bolo príjemným zavŕšením tohtoročných podujatí, ktoré sa konali v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne. Atmosféru celého večera spestrili vianočné vinše v podaní J. Némethovej a P. Gallu. Sprievodným podujatím bola už tradičná výstava vianočných medovníčkov s ukážkou zdobenia.

Prítomní ocenili tradičné vianočné koledy srdečným potleskom a vyžiadali si aj niekoľko prídavkov piesní, ktoré si radi spolu s účinkujúcimi na záver zaspievali.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk