Späť

Adventný koncert v Kaplnke sv. Michala

Adventný koncert v Kaplnke sv. Michala

 

Oravský Podzámok,  13.12.2018  –  Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na nedeľu 16.12.2018 so začiatkom o 15:00 hod. už druhý ročník Adventný koncert v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade. Na koncerte zaznejú piesne svetových skladateľov v podaní sopranistky Agnešky Vrábľovej, rodáčky z Oravy a speváckeho zboru Oravského múzea pod dirigentskou taktovkou Mareka Jamricha. „Advent je čas, kedy sa pripravujeme na Vianoce. Pre našich priaznivcov, návštevníkov, partnerov sme pripravili netradičný koncert s adventnou , ale aj vianočnou tematikou na ktorom budú znieť aj známe vianočné piesne. Koncertom chceme poďakovať našim partnerom za doterajšiu spoluprácu a tiež aj v mene Oravského múzea chcem všetkým zaželať požehnané a pokojné vianočné sviatky“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Vstupenky na koncert je možné zakúpiť si v pokladni Oravského hradu. Vstupné na podujatie: 3,00€/ dospelí; 2,00€/študenti, dôchodcovia, ZŤP; 1,00€/ deti do 6 rokov.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.