Späť

Adventný koncert v Kaplnke sv. Michala

Adventný koncert v Kaplnke sv. Michala

 

Oravský Podzámok,  13.12.2018  –  Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na nedeľu 16.12.2018 so začiatkom o 15:00 hod. už druhý ročník Adventný koncert v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade. Na koncerte zaznejú piesne svetových skladateľov v podaní sopranistky Agnešky Vrábľovej, rodáčky z Oravy a speváckeho zboru Oravského múzea pod dirigentskou taktovkou Mareka Jamricha. „Advent je čas, kedy sa pripravujeme na Vianoce. Pre našich priaznivcov, návštevníkov, partnerov sme pripravili netradičný koncert s adventnou , ale aj vianočnou tematikou na ktorom budú znieť aj známe vianočné piesne. Koncertom chceme poďakovať našim partnerom za doterajšiu spoluprácu a tiež aj v mene Oravského múzea chcem všetkým zaželať požehnané a pokojné vianočné sviatky“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Vstupenky na koncert je možné zakúpiť si v pokladni Oravského hradu. Vstupné na podujatie: 3,00€/ dospelí; 2,00€/študenti, dôchodcovia, ZŤP; 1,00€/ deti do 6 rokov.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.