Späť

Snehová kalamita zasiahla aj expozície Oravského múzea

Oravský Podzámok, 16.1.2019 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, už niekoľko dní intenzívne bojuje so snehom vo svojich expozíciách na Oravskej Lesnej železnici a v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou. Oravská lesná železnica patrí do katastra obcí Oravská Lesná a Zákamenné a Hviezdoslavova hájovňa do katastra obce Oravská Polhora. V týchto obciach bol vyhlásený z dôvodu dlhodobého sneženia kalamitný stav.

„ Začali sme svojpomocne s odstraňovaním snehu zo striech na jednotlivých objektoch. Veľmi zlá situácia je na Oravskej lesnej železnici, trať je NKP a na trati sa nachádza veľké množstvo snehu a popadané stromy. Stále sa nevieme dostať na sedlo Beskyd, kde sa nachádza goralská drevenica, kde potrebujeme odhodiť sneh zo strechy, aby sa neprelomila. Požiadali sme o pomoc záchranné zložky a na pomoc do Oravskej lesnej sme vyslali aj pracovníkov z úseku správy hradu. Podarilo sa nám za pomoci súkromného sektoru odstrániť sneh zo striech v areáli Hviezdoslavovej hájovne. Sneh na strechách dosahoval výšku cca 1,5 metra. Z bezpečnostného hľadiska sme pre verejnosť uzatvorili aj NKP Oravský hrad, ktorý bude uzatvorený až do odvolania. Na odstraňovaní snehu z nádvorí, striech, prechodových koridorov a schodov sa podieľajú pracovníci Oravského múzea. Veríme, že sa nám podarí situáciu dostať pod kontrolu a po ustálení počasia budeme schopní sprístupniť všetky expozície návštevníkom. Situáciu budeme naďalej monitorovať“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oravský hrad & Oravská lesná železnica

SK: Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že expozície Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica v Oravskej lesnej sú z dôvodu každoročnej plánovanej údržby v mesiaci apríl zatvorené s výnimkou veľkonočných sviatkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas Thurzových slávností (27.-28.4.2019) na Oravskom hrade a na podujatí Keď odfúkne lokomotíva (12.5.2019) na Oravskej lesnej železnici.

 

ENG: Dear visitors, we would like to inform you that due to annual scheduled maintenance works, the Orava Castle and Orava Forest Railway will be closed throughout the month of April, except Easter holidays.

We are looking forward to welcoming you back at Orava Castle during the season-opening Thurzo Festival (27 – 28 April 2019) and during the event When The Locomotive Steams (12 May 2019) at Orava Forest Railway.