Späť

Snehová kalamita zasiahla aj expozície Oravského múzea

Oravský Podzámok, 16.1.2019 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, už niekoľko dní intenzívne bojuje so snehom vo svojich expozíciách na Oravskej Lesnej železnici a v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou. Oravská lesná železnica patrí do katastra obcí Oravská Lesná a Zákamenné a Hviezdoslavova hájovňa do katastra obce Oravská Polhora. V týchto obciach bol vyhlásený z dôvodu dlhodobého sneženia kalamitný stav.

„ Začali sme svojpomocne s odstraňovaním snehu zo striech na jednotlivých objektoch. Veľmi zlá situácia je na Oravskej lesnej železnici, trať je NKP a na trati sa nachádza veľké množstvo snehu a popadané stromy. Stále sa nevieme dostať na sedlo Beskyd, kde sa nachádza goralská drevenica, kde potrebujeme odhodiť sneh zo strechy, aby sa neprelomila. Požiadali sme o pomoc záchranné zložky a na pomoc do Oravskej lesnej sme vyslali aj pracovníkov z úseku správy hradu. Podarilo sa nám za pomoci súkromného sektoru odstrániť sneh zo striech v areáli Hviezdoslavovej hájovne. Sneh na strechách dosahoval výšku cca 1,5 metra. Z bezpečnostného hľadiska sme pre verejnosť uzatvorili aj NKP Oravský hrad, ktorý bude uzatvorený až do odvolania. Na odstraňovaní snehu z nádvorí, striech, prechodových koridorov a schodov sa podieľajú pracovníci Oravského múzea. Veríme, že sa nám podarí situáciu dostať pod kontrolu a po ustálení počasia budeme schopní sprístupniť všetky expozície návštevníkom. Situáciu budeme naďalej monitorovať“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk