Späť

Snehová kalamita zasiahla aj expozície Oravského múzea

Oravský Podzámok, 16.1.2019 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, už niekoľko dní intenzívne bojuje so snehom vo svojich expozíciách na Oravskej Lesnej železnici a v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou. Oravská lesná železnica patrí do katastra obcí Oravská Lesná a Zákamenné a Hviezdoslavova hájovňa do katastra obce Oravská Polhora. V týchto obciach bol vyhlásený z dôvodu dlhodobého sneženia kalamitný stav.

„ Začali sme svojpomocne s odstraňovaním snehu zo striech na jednotlivých objektoch. Veľmi zlá situácia je na Oravskej lesnej železnici, trať je NKP a na trati sa nachádza veľké množstvo snehu a popadané stromy. Stále sa nevieme dostať na sedlo Beskyd, kde sa nachádza goralská drevenica, kde potrebujeme odhodiť sneh zo strechy, aby sa neprelomila. Požiadali sme o pomoc záchranné zložky a na pomoc do Oravskej lesnej sme vyslali aj pracovníkov z úseku správy hradu. Podarilo sa nám za pomoci súkromného sektoru odstrániť sneh zo striech v areáli Hviezdoslavovej hájovne. Sneh na strechách dosahoval výšku cca 1,5 metra. Z bezpečnostného hľadiska sme pre verejnosť uzatvorili aj NKP Oravský hrad, ktorý bude uzatvorený až do odvolania. Na odstraňovaní snehu z nádvorí, striech, prechodových koridorov a schodov sa podieľajú pracovníci Oravského múzea. Veríme, že sa nám podarí situáciu dostať pod kontrolu a po ustálení počasia budeme schopní sprístupniť všetky expozície návštevníkom. Situáciu budeme naďalej monitorovať“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.