Späť

Snehová kalamita zasiahla aj expozície Oravského múzea

Oravský Podzámok, 16.1.2019 – Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, už niekoľko dní intenzívne bojuje so snehom vo svojich expozíciách na Oravskej Lesnej železnici a v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou. Oravská lesná železnica patrí do katastra obcí Oravská Lesná a Zákamenné a Hviezdoslavova hájovňa do katastra obce Oravská Polhora. V týchto obciach bol vyhlásený z dôvodu dlhodobého sneženia kalamitný stav.

„ Začali sme svojpomocne s odstraňovaním snehu zo striech na jednotlivých objektoch. Veľmi zlá situácia je na Oravskej lesnej železnici, trať je NKP a na trati sa nachádza veľké množstvo snehu a popadané stromy. Stále sa nevieme dostať na sedlo Beskyd, kde sa nachádza goralská drevenica, kde potrebujeme odhodiť sneh zo strechy, aby sa neprelomila. Požiadali sme o pomoc záchranné zložky a na pomoc do Oravskej lesnej sme vyslali aj pracovníkov z úseku správy hradu. Podarilo sa nám za pomoci súkromného sektoru odstrániť sneh zo striech v areáli Hviezdoslavovej hájovne. Sneh na strechách dosahoval výšku cca 1,5 metra. Z bezpečnostného hľadiska sme pre verejnosť uzatvorili aj NKP Oravský hrad, ktorý bude uzatvorený až do odvolania. Na odstraňovaní snehu z nádvorí, striech, prechodových koridorov a schodov sa podieľajú pracovníci Oravského múzea. Veríme, že sa nám podarí situáciu dostať pod kontrolu a po ustálení počasia budeme schopní sprístupniť všetky expozície návštevníkom. Situáciu budeme naďalej monitorovať“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.