Späť

Vianočné Seniorenky

Dolný Kubín, 19. december 2019

Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou literárno-hudobné pásmo v literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava pod názvom Vianočné Seniorenky. Program sa niesol v duchu Vianoc s pripomienkou 170. výročia narodenia barda slovenskej poézie. Hviezdoslavove verše so zimnou tematikou predniesli členovia divadelného súboru Lunetrdlo z Partizánskej Ľupče. Najstaršiu generáciu, ktorej bolo pásmo prioritne určené prišli naladiť vianočnými piesňami dievčatá z detského folklórneho súboru Kolovrátok, pod vedením pani Anny Bakošovej. Spevácky zbor seniorov Lorem Cantus si pripravil dramatizáciu básne Janka Matúšku, Hrdoš o zániku pohanstva a zrode kresťanstva. Na záver podujatia zazneli vianočné vinše a koledy. Sprievodným podujatím bola výstava vianočných medovníčkov s ukážkou zdobenia. Vianočné Seniorenky boli posledným podujatím tohto roku, ktoré pripravilo oravské múzeum v priestoroch Bibliotéky Čaplovičiany v Dolnom Kubíne.