Späť

Vianočné Seniorenky

Srdečne Vás pozývame na podujatie pod názvom Vianočné Seniorenky, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2018 o 16:30 hod. v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava v budove Bibliotéky Čaplovičiany.

Účinkuje spevokol seniorov Lorem Cantus. Sprievodným podujatím bude výstava vianočných medovníkov, ktorá začína o 15:00 hod.

Vstup voľný.

Tešíme sa na Vašu účasť.