Späť

Vianoce v Oravskom múzeu

         Oravský Podzámok,  19.12.2019  

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na záver roka pre návštevníkov Oravského hradu podujatie pod názvom „Vianoce na Oravskom hrade“. V dňoch od 27.12. do 29.12.2019 bude historická prehliadka hradu obohatená o dramaticko-hudobné pásmo venované príbehu najznámejšej koledy sveta Tichá noc, svätá noc. Vstupy na podujatie budú každú hodinu od 12:00 do 15:00 hod. Na podujatí budú účinkovať vinšovníci Dobrej noviny, ktorá si tohto roku pripomína jubilejný 25.ročník. Vstupenky na podujatie si návštevníci môžu zakúpiť v pokladni Oravského hradu.

Oravský hrad bude v dňoch od 24.12. – 26.12.2019 pre verejnosť zatvorený. Brány hradu sa opäť otvoria v dňoch 27. – 31. 12. 2019 od 9:30 do 15:00 hod.

Oravská lesná železnica bude v dňoch 27. – 31. 12. 2019 otvorená a vlak bude premávať podľa platného cestovného poriadku.

„Veríme, že medzi sviatkami strávite pekné chvíle v našich expozíciách Oravského múzea. V mene Oravského múzea chcem všetkým našim priaznivcom poďakovať a popriať milostiplné a požehnané vianočne sviatky a šťastlivý nový rok 2020“, povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

 

 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.