Späť

Vianoce v Oravskom múzeu

         Oravský Podzámok,  19.12.2019  

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na záver roka pre návštevníkov Oravského hradu podujatie pod názvom „Vianoce na Oravskom hrade“. V dňoch od 27.12. do 29.12.2019 bude historická prehliadka hradu obohatená o dramaticko-hudobné pásmo venované príbehu najznámejšej koledy sveta Tichá noc, svätá noc. Vstupy na podujatie budú každú hodinu od 12:00 do 15:00 hod. Na podujatí budú účinkovať vinšovníci Dobrej noviny, ktorá si tohto roku pripomína jubilejný 25.ročník. Vstupenky na podujatie si návštevníci môžu zakúpiť v pokladni Oravského hradu.

Oravský hrad bude v dňoch od 24.12. – 26.12.2019 pre verejnosť zatvorený. Brány hradu sa opäť otvoria v dňoch 27. – 31. 12. 2019 od 9:30 do 15:00 hod.

Oravská lesná železnica bude v dňoch 27. – 31. 12. 2019 otvorená a vlak bude premávať podľa platného cestovného poriadku.

„Veríme, že medzi sviatkami strávite pekné chvíle v našich expozíciách Oravského múzea. V mene Oravského múzea chcem všetkým našim priaznivcom poďakovať a popriať milostiplné a požehnané vianočne sviatky a šťastlivý nový rok 2020“, povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

 

 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk