Späť

Vianočné Seniorenky

Dolný Kubín, 18.december 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo dňa 15.12.2017 v expozícii P. O. Hviezdoslava v spolupráci so združením Femina už druhý ročník literárno-hudobného pásma s názvom Vianočné Seniorenky. V programe vystúpili P. Gallo, V. Turzová, p. Tomláková a P. Stuchlý, ktorí prezentovali tvorbu slovenských autorov a vlastnú tvorbu inšpirovanú vianočným obdobím. Etnografka Oravského múzea, pani Elena Beňušová si pripravila prezentáciu na tému oravských zemianskych Vianoc. K sviatočnej atmosfére prispeli krásne vianočné piesne v podaní seniorského zboru Gruchalanka, združeného pri Klube dôchodcov v Dolnom Kubíne. Sprievodným podujatím bola výstava vianočných medovníčkov s ukážkou zdobenia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk