Späť

Vianočné Seniorenky

Dolný Kubín, 18.december 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo dňa 15.12.2017 v expozícii P. O. Hviezdoslava v spolupráci so združením Femina už druhý ročník literárno-hudobného pásma s názvom Vianočné Seniorenky. V programe vystúpili P. Gallo, V. Turzová, p. Tomláková a P. Stuchlý, ktorí prezentovali tvorbu slovenských autorov a vlastnú tvorbu inšpirovanú vianočným obdobím. Etnografka Oravského múzea, pani Elena Beňušová si pripravila prezentáciu na tému oravských zemianskych Vianoc. K sviatočnej atmosfére prispeli krásne vianočné piesne v podaní seniorského zboru Gruchalanka, združeného pri Klube dôchodcov v Dolnom Kubíne. Sprievodným podujatím bola výstava vianočných medovníčkov s ukážkou zdobenia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.