Späť

Vianočné Seniorenky

Dolný Kubín, 18.december 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadalo dňa 15.12.2017 v expozícii P. O. Hviezdoslava v spolupráci so združením Femina už druhý ročník literárno-hudobného pásma s názvom Vianočné Seniorenky. V programe vystúpili P. Gallo, V. Turzová, p. Tomláková a P. Stuchlý, ktorí prezentovali tvorbu slovenských autorov a vlastnú tvorbu inšpirovanú vianočným obdobím. Etnografka Oravského múzea, pani Elena Beňušová si pripravila prezentáciu na tému oravských zemianskych Vianoc. K sviatočnej atmosfére prispeli krásne vianočné piesne v podaní seniorského zboru Gruchalanka, združeného pri Klube dôchodcov v Dolnom Kubíne. Sprievodným podujatím bola výstava vianočných medovníčkov s ukážkou zdobenia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.