Späť

Adventný koncert v Kaplnke sv. Michala

Oravský Podzámok, 18.12.2017 – V nedeľu 17.12.2017 sa v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, konal nultý ročník Adventného koncertu. Pozvaní hostia i návštevníci si priblížili tradície i zvyky tradičnej ľudovej kultúry na Orave, ktoré sa spájali s príchodom zimného obdobia, adventu a hlavne Vianoc. Adventnú atmosféru na Hlavnom nádvorí umocnilo pečenie vianočných oblátkov, vianočný punč i sladké medovníky. Vyvrcholením celého podujatia bolo hudobné pásmo, v ktorom sa predstavila Ťažká muzika, Trio z chotára a Patrnčiakovci z Terchovej s vianočnými koledami, piesňami v netradičnom prevedení. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková privítala všetkých hostí, osobitne predsedníčku ŽSK Ing. Eriku Jurinovú, priateľov i milovníkov Oravského múzea a poďakovala za doterajšiu spoluprácu. Týmto veršom zaželala všetkým požehnané a pokojné sviatky:

„Vianoce! Koľká radosť, potešenie,
Boh zostúpil z neba pre naše spasenie,
tak vám moji milí želám z úprimnosti,
by vám ten Spasiteľ celé vnútornosti
naplnil, bol hosťom, v zármutkoch vás tešil
vierou spasiteľnou a v nemociach liečil,
On priveď nás k cieľu po tom svete márnom,
sláviť tam Vianoce večné v nebi slávnom!“

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk