Späť

Adventný koncert v Kaplnke sv. Michala

Oravský Podzámok, 18.12.2017 – V nedeľu 17.12.2017 sa v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, konal nultý ročník Adventného koncertu. Pozvaní hostia i návštevníci si priblížili tradície i zvyky tradičnej ľudovej kultúry na Orave, ktoré sa spájali s príchodom zimného obdobia, adventu a hlavne Vianoc. Adventnú atmosféru na Hlavnom nádvorí umocnilo pečenie vianočných oblátkov, vianočný punč i sladké medovníky. Vyvrcholením celého podujatia bolo hudobné pásmo, v ktorom sa predstavila Ťažká muzika, Trio z chotára a Patrnčiakovci z Terchovej s vianočnými koledami, piesňami v netradičnom prevedení. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková privítala všetkých hostí, osobitne predsedníčku ŽSK Ing. Eriku Jurinovú, priateľov i milovníkov Oravského múzea a poďakovala za doterajšiu spoluprácu. Týmto veršom zaželala všetkým požehnané a pokojné sviatky:

„Vianoce! Koľká radosť, potešenie,
Boh zostúpil z neba pre naše spasenie,
tak vám moji milí želám z úprimnosti,
by vám ten Spasiteľ celé vnútornosti
naplnil, bol hosťom, v zármutkoch vás tešil
vierou spasiteľnou a v nemociach liečil,
On priveď nás k cieľu po tom svete márnom,
sláviť tam Vianoce večné v nebi slávnom!“

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.