Späť

Vianoce v Oravskom múzeu

Oravský Podzámok, 19.12.2017 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na záver roka pre návštevníkov Oravského hradu podujatie „Vianoce na Oravskom hrade“. Na návštevníkov čaká vianočná výzdoba hradu. V termíne od 27.12. do 29.12.2017 bude prehliadka hradu každú polhodinu v čase od 12:00 do 15:00 h. obohatená o tradičné koledy v podaní oravských hudobníkov a o divadelno-hudobné pásmo spracované na motívy diela Martina Kukučína „ Rysavá jalovica“. Súčasťou historickej prehliadky od 27.12.2017 do 2.2.2018 bude výstava betlehemov z dielne oravských rezbárov. Oravský hrad bude otvorený pre verejnosť v dňoch 27. – 31. 12. 2017 každý deň od 10:00 do 15:00 hod. Priaznivcov aktívneho využívania prázdninových dní určite poteší možnosť navštíviť v týchto dňoch aj areál Oravskej lesnej železnice. Vláčik bude premávať v dňoch 27. – 31. 12. 2017 podľa cestovného poriadku. „Veríme, že prijmete pozvanie na spríjemnenie vianočných chvíľ v expozíciách Oravského múzea.“, povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.