Späť

Vianoce v Oravskom múzeu

Oravský Podzámok, 19.12.2017 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na záver roka pre návštevníkov Oravského hradu podujatie „Vianoce na Oravskom hrade“. Na návštevníkov čaká vianočná výzdoba hradu. V termíne od 27.12. do 29.12.2017 bude prehliadka hradu každú polhodinu v čase od 12:00 do 15:00 h. obohatená o tradičné koledy v podaní oravských hudobníkov a o divadelno-hudobné pásmo spracované na motívy diela Martina Kukučína „ Rysavá jalovica“. Súčasťou historickej prehliadky od 27.12.2017 do 2.2.2018 bude výstava betlehemov z dielne oravských rezbárov. Oravský hrad bude otvorený pre verejnosť v dňoch 27. – 31. 12. 2017 každý deň od 10:00 do 15:00 hod. Priaznivcov aktívneho využívania prázdninových dní určite poteší možnosť navštíviť v týchto dňoch aj areál Oravskej lesnej železnice. Vláčik bude premávať v dňoch 27. – 31. 12. 2017 podľa cestovného poriadku. „Veríme, že prijmete pozvanie na spríjemnenie vianočných chvíľ v expozíciách Oravského múzea.“, povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.