Späť

Vianoce v Oravskom múzeu

Oravský Podzámok, 19.12.2017 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na záver roka pre návštevníkov Oravského hradu podujatie „Vianoce na Oravskom hrade“. Na návštevníkov čaká vianočná výzdoba hradu. V termíne od 27.12. do 29.12.2017 bude prehliadka hradu každú polhodinu v čase od 12:00 do 15:00 h. obohatená o tradičné koledy v podaní oravských hudobníkov a o divadelno-hudobné pásmo spracované na motívy diela Martina Kukučína „ Rysavá jalovica“. Súčasťou historickej prehliadky od 27.12.2017 do 2.2.2018 bude výstava betlehemov z dielne oravských rezbárov. Oravský hrad bude otvorený pre verejnosť v dňoch 27. – 31. 12. 2017 každý deň od 10:00 do 15:00 hod. Priaznivcov aktívneho využívania prázdninových dní určite poteší možnosť navštíviť v týchto dňoch aj areál Oravskej lesnej železnice. Vláčik bude premávať v dňoch 27. – 31. 12. 2017 podľa cestovného poriadku. „Veríme, že prijmete pozvanie na spríjemnenie vianočných chvíľ v expozíciách Oravského múzea.“, povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk