Späť

Oravské múzeum vo Viedni opäť zaujalo

Oravský Podzámok, 16.1.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa úspešne po štvrtý raz zúčastnilo v dňoch 11. 1. – 14. 1. 2018 na medzinárodnej výstave cestovného ruchu vo Viedni „Ferien Messe Wien 2018“ zameranej na trávenie dovoleniek, cestovanie a oddych, gastronómiu a novinky v automobilovom priemysle. Národný stánok Slovenskej republiky pod patronátom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a poverenej zástupkyne Ing. Marty Kučerovej ponúklo priestor šiestim spoluvystavovateľom zo Slovenska(Oravské múzeum, Slovthermae – kúpele Diamant Dudince, Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Piešťany, Thermalpark DS a Orchid s.r.o. Veľký Meder). Oravské múzeum reprezentoval Jozef Ferenčík a riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá nadviazala spoluprácu s viacerými významnými subjektmi cestovného ruchu ako napr. cestovné kancelárie, zástupcovia médií a osobne sa zúčastnila niekoľkých významných stretnutí s predstaviteľmi podieľajúcimi sa na rozvoji cestovného ruchu ako napr. ambasádorka Mag. Jolanta Róža Kozlowska, Prof. Kannitzer a ďalší. Počas štyroch dní navštívilo Ferrien Messe rekordných 153 000 návštevníkov. Vysoký záujem bol predovšetkým o Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu, ale delegáti vyčerpávajúco odpovedali aj na otázky týkajúce sa ďalších atrakcií regiónu. „ Opäť sa nám potvrdilo, že medzinárodná výstava vo Viedni a hlavne susediaci rakúsky trh skrýva veľký potenciál pre cestovný ruch nielen na Slovensku, ale konkrétne i na Orave“, dodala riaditeľka Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk