Späť

Oravské múzeum vo Viedni opäť zaujalo

Oravský Podzámok, 16.1.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa úspešne po štvrtý raz zúčastnilo v dňoch 11. 1. – 14. 1. 2018 na medzinárodnej výstave cestovného ruchu vo Viedni „Ferien Messe Wien 2018“ zameranej na trávenie dovoleniek, cestovanie a oddych, gastronómiu a novinky v automobilovom priemysle. Národný stánok Slovenskej republiky pod patronátom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a poverenej zástupkyne Ing. Marty Kučerovej ponúklo priestor šiestim spoluvystavovateľom zo Slovenska(Oravské múzeum, Slovthermae – kúpele Diamant Dudince, Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Piešťany, Thermalpark DS a Orchid s.r.o. Veľký Meder). Oravské múzeum reprezentoval Jozef Ferenčík a riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá nadviazala spoluprácu s viacerými významnými subjektmi cestovného ruchu ako napr. cestovné kancelárie, zástupcovia médií a osobne sa zúčastnila niekoľkých významných stretnutí s predstaviteľmi podieľajúcimi sa na rozvoji cestovného ruchu ako napr. ambasádorka Mag. Jolanta Róža Kozlowska, Prof. Kannitzer a ďalší. Počas štyroch dní navštívilo Ferrien Messe rekordných 153 000 návštevníkov. Vysoký záujem bol predovšetkým o Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu, ale delegáti vyčerpávajúco odpovedali aj na otázky týkajúce sa ďalších atrakcií regiónu. „ Opäť sa nám potvrdilo, že medzinárodná výstava vo Viedni a hlavne susediaci rakúsky trh skrýva veľký potenciál pre cestovný ruch nielen na Slovensku, ale konkrétne i na Orave“, dodala riaditeľka Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.