Späť

Oravské múzeum vo Viedni opäť zaujalo

Oravský Podzámok, 16.1.2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa úspešne po štvrtý raz zúčastnilo v dňoch 11. 1. – 14. 1. 2018 na medzinárodnej výstave cestovného ruchu vo Viedni „Ferien Messe Wien 2018“ zameranej na trávenie dovoleniek, cestovanie a oddych, gastronómiu a novinky v automobilovom priemysle. Národný stánok Slovenskej republiky pod patronátom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a poverenej zástupkyne Ing. Marty Kučerovej ponúklo priestor šiestim spoluvystavovateľom zo Slovenska(Oravské múzeum, Slovthermae – kúpele Diamant Dudince, Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Piešťany, Thermalpark DS a Orchid s.r.o. Veľký Meder). Oravské múzeum reprezentoval Jozef Ferenčík a riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá nadviazala spoluprácu s viacerými významnými subjektmi cestovného ruchu ako napr. cestovné kancelárie, zástupcovia médií a osobne sa zúčastnila niekoľkých významných stretnutí s predstaviteľmi podieľajúcimi sa na rozvoji cestovného ruchu ako napr. ambasádorka Mag. Jolanta Róža Kozlowska, Prof. Kannitzer a ďalší. Počas štyroch dní navštívilo Ferrien Messe rekordných 153 000 návštevníkov. Vysoký záujem bol predovšetkým o Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu, ale delegáti vyčerpávajúco odpovedali aj na otázky týkajúce sa ďalších atrakcií regiónu. „ Opäť sa nám potvrdilo, že medzinárodná výstava vo Viedni a hlavne susediaci rakúsky trh skrýva veľký potenciál pre cestovný ruch nielen na Slovensku, ale konkrétne i na Orave“, dodala riaditeľka Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.