Späť

Vernisáž výstavy „Valašská kolonizácia a salašníctvo na Orave“ v Hornej Zubrici

Dolný Kubín, 5. 3. 2019 – Vo výstavnom priestore administratívnej budovy múzea Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna sa dňa 5. marca 2019 uskutočnila vernisáž výstavy Valašská kolonizácia a salašníctvo na Orave, ktorej autorkami boli odborné pracovníčky Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, PhDr. Elena Beňušová a Mgr. Iveta Floreková. Výstava je súčasťou mikroprojektu „Na oravskom salaši“, č. INT/ET/ZA/1/II/B/0107, ktorý je realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Vernisáž výstavy otvorili riaditeľka OPE v Zubrzycy Górnej, Maria Dominika Wachalowicz-Kiersztyn a riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá vo svojom príhovore oboznámila návštevníkom s priebehom, aktivitami medzinárodného projektu a tiež vzájomnej spolupráci medzi Oravským múzeom a OPE v Zubrzycy Górnej.

Výstava prezentuje históriu a priebeh osídlenia historického regiónu Orava na valašskom práve, rozvoj salašníctva, každodenný život a prácu na salaši, ktorá je zameraná na spracovanie ovčieho mlieka a výrobu syrových výrobkov s dôrazom na udržiavanie tradícií až do súčasnosti.

Spolupráca dvoch kultúrnych inštitúcií na dvoch stranách hraníc sa uplatnila tak, že textové banery pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a trojrozmerné predmety, inštalované na výstave, pochádzajú zo zbierkového fondu OPE v Zubrzycy Górnej.

Obohatením samotnej vernisáže bol krátky kultúrny program, pri ktorom si návštevníci mohli vypočuť nielen ľudovú hudbu a hru na tradičné hudobné nástroje, ale mali možnosť sa o niektorých (rôzne typy píšťal a gajdy) dozvedieť viacero zaujímavostí.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk