Späť

Vernisáž výstavy „Valašská kolonizácia a salašníctvo na Orave“ v Hornej Zubrici

Dolný Kubín, 5. 3. 2019 – Vo výstavnom priestore administratívnej budovy múzea Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna sa dňa 5. marca 2019 uskutočnila vernisáž výstavy Valašská kolonizácia a salašníctvo na Orave, ktorej autorkami boli odborné pracovníčky Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, PhDr. Elena Beňušová a Mgr. Iveta Floreková. Výstava je súčasťou mikroprojektu „Na oravskom salaši“, č. INT/ET/ZA/1/II/B/0107, ktorý je realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Vernisáž výstavy otvorili riaditeľka OPE v Zubrzycy Górnej, Maria Dominika Wachalowicz-Kiersztyn a riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá vo svojom príhovore oboznámila návštevníkom s priebehom, aktivitami medzinárodného projektu a tiež vzájomnej spolupráci medzi Oravským múzeom a OPE v Zubrzycy Górnej.

Výstava prezentuje históriu a priebeh osídlenia historického regiónu Orava na valašskom práve, rozvoj salašníctva, každodenný život a prácu na salaši, ktorá je zameraná na spracovanie ovčieho mlieka a výrobu syrových výrobkov s dôrazom na udržiavanie tradícií až do súčasnosti.

Spolupráca dvoch kultúrnych inštitúcií na dvoch stranách hraníc sa uplatnila tak, že textové banery pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a trojrozmerné predmety, inštalované na výstave, pochádzajú zo zbierkového fondu OPE v Zubrzycy Górnej.

Obohatením samotnej vernisáže bol krátky kultúrny program, pri ktorom si návštevníci mohli vypočuť nielen ľudovú hudbu a hru na tradičné hudobné nástroje, ale mali možnosť sa o niektorých (rôzne typy píšťal a gajdy) dozvedieť viacero zaujímavostí.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk

 

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.