Späť

Medzinárodné trhy turistiky a cestovného ruchu vo Vroclave

Oravský Podzámok, 06.03.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 28.02. – 03.03.2019 zúčastnilo Medzinárodných trhov turistiky a cestovného ruchu vo Vroclave. Trhy sa tento rok konali na vroclavskom štadióne, ktorý vystavovateľom poskytol prijemnú atmosféru a priestrannosť. Návštevníci z celého  Sliezska ale aj z iných častí Poľska si na výstave mohli prezrieť širokú škálu stanovísk rôzneho charakteru. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa tento rok zameralo na prezentáciu svojich najnavštevovanejších expozícií, ktorými sú Oravský hrad a Oravská lesná železnica formou veľkoplošných fotografií. Novinkou bola prezentácia modrotlače a jej výroby, ktorá bola nedávno zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO. V zbierkach Oravského múzea sa nachádza 450 modrolačových foriem používaných pri výrobe a niekoľko odevných častí vyrobených z modrotlače. Lákadlom bola aj ochutnávka tradičných špecialít zo slovenskej kuchyne. Záujem návštevníkov vzbudili aj propagačné materiály o prírodných krásach Oravy, lyžiarskych strediskách, národných kultúrnych pamiatkach či ubytovacích zariadeniach. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešákova počas veľtrhov absolvovala sériu rokovaní s partnermi a nadviazala nové spolupráce. Na medzinárodných trhoch turistiky a cestovného ruchu sa zúčastnilo 200 vystavovateľov z Poľska a zo zahraničia na ploche 400 m². Program na hlavnom pódiu prebiehal nepretržite počas celej výstavy. Pred publikom sa predstavilo aj Oravské múzeum, ktoré

prezentovalo svoje najznámejšie atrakcie a vyhlásilo súťaž o voľné vstupenky do svojich expozícií. Účasť na veľtrhu hodnotíme ako veľmi úspešnú. Poľské Sliezsko s počtom obyvateľov 5 miliónov je pre Oravské múzeum strategickým zdrojom potenciálnych návštevníkov našich expozícií.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.