Späť

Medzinárodné trhy turistiky a cestovného ruchu vo Vroclave

Oravský Podzámok, 06.03.2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 28.02. – 03.03.2019 zúčastnilo Medzinárodných trhov turistiky a cestovného ruchu vo Vroclave. Trhy sa tento rok konali na vroclavskom štadióne, ktorý vystavovateľom poskytol prijemnú atmosféru a priestrannosť. Návštevníci z celého  Sliezska ale aj z iných častí Poľska si na výstave mohli prezrieť širokú škálu stanovísk rôzneho charakteru. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa tento rok zameralo na prezentáciu svojich najnavštevovanejších expozícií, ktorými sú Oravský hrad a Oravská lesná železnica formou veľkoplošných fotografií. Novinkou bola prezentácia modrotlače a jej výroby, ktorá bola nedávno zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO. V zbierkach Oravského múzea sa nachádza 450 modrolačových foriem používaných pri výrobe a niekoľko odevných častí vyrobených z modrotlače. Lákadlom bola aj ochutnávka tradičných špecialít zo slovenskej kuchyne. Záujem návštevníkov vzbudili aj propagačné materiály o prírodných krásach Oravy, lyžiarskych strediskách, národných kultúrnych pamiatkach či ubytovacích zariadeniach. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešákova počas veľtrhov absolvovala sériu rokovaní s partnermi a nadviazala nové spolupráce. Na medzinárodných trhoch turistiky a cestovného ruchu sa zúčastnilo 200 vystavovateľov z Poľska a zo zahraničia na ploche 400 m². Program na hlavnom pódiu prebiehal nepretržite počas celej výstavy. Pred publikom sa predstavilo aj Oravské múzeum, ktoré

prezentovalo svoje najznámejšie atrakcie a vyhlásilo súťaž o voľné vstupenky do svojich expozícií. Účasť na veľtrhu hodnotíme ako veľmi úspešnú. Poľské Sliezsko s počtom obyvateľov 5 miliónov je pre Oravské múzeum strategickým zdrojom potenciálnych návštevníkov našich expozícií.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk