Späť

vernisáž výstavy „Oravský hrad, Oravská lesná železnica – unikáty Slovenska.“

Vážení návštevníci!

Dovoľujeme si vás pozvať na vernisáž výstavy s názvom „Oravský hrad, Oravská lesná železnica – unikáty Slovenska.“ Jedná sa o putovnú výstavu, ktorá sa v apríli 2019 nachádzala vo Varšave, no vďaka bohatej návštevnosti bola presunutá a znovu sprístupnená verejnosti v Poľskom meste Sandomierz. Putovná výstava bola zrealizovaná po spoločných rokovaniach riaditeľky Oravského múzea PaedDr. Márie Jagnešákovej a riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave Adriána Kromku. Témou výstavy sú Oravský hrad a Oravská lesná železnica na fotografiách a grafikách. Autormi vystavovaných diel sú Mgr. art. Miroslav Knap, grafik, maliar a víťaz mnohých medzinárodných ocenení a Michal Pišný, ktorý je dvorným fotografom Oravského múzea. Prezentované diela predstavujú interiéry a exteriéry Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice, grafiky a maľby zas snovú podobu Oravského hradu a jeho podujatí.

Vernisáž sa uskutoční 4.12.2019 o 13:00 h v Sandomierzskom zámku.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.