Späť

vernisáž výstavy „Oravský hrad, Oravská lesná železnica – unikáty Slovenska.“

Vážení návštevníci!

Dovoľujeme si vás pozvať na vernisáž výstavy s názvom „Oravský hrad, Oravská lesná železnica – unikáty Slovenska.“ Jedná sa o putovnú výstavu, ktorá sa v apríli 2019 nachádzala vo Varšave, no vďaka bohatej návštevnosti bola presunutá a znovu sprístupnená verejnosti v Poľskom meste Sandomierz. Putovná výstava bola zrealizovaná po spoločných rokovaniach riaditeľky Oravského múzea PaedDr. Márie Jagnešákovej a riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave Adriána Kromku. Témou výstavy sú Oravský hrad a Oravská lesná železnica na fotografiách a grafikách. Autormi vystavovaných diel sú Mgr. art. Miroslav Knap, grafik, maliar a víťaz mnohých medzinárodných ocenení a Michal Pišný, ktorý je dvorným fotografom Oravského múzea. Prezentované diela predstavujú interiéry a exteriéry Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice, grafiky a maľby zas snovú podobu Oravského hradu a jeho podujatí.

Vernisáž sa uskutoční 4.12.2019 o 13:00 h v Sandomierzskom zámku.