Späť

Hviezdoslav známy neznámy

Dolný Kubín, 29. 11. 2019 – vo štvrtok 28. novembra 2019  usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava dve prednášky pod názvom „Hviezdoslav známy neznámy“.

Prednášajúcimi boli Mgr. Adriana Brázdová z Literárneho múzea SNK v Martine a doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD. A. Brázdová priblížila prítomným barda slovenskej literatúry z pohľadu zbierkových predmetov, ktoré sa nachádzajú v Literárnom múzeu a archíve SNK. Prednáška obsahovala okrem zaujímavých fotografií aj dve dobové filmové ukážky zachytávajúce básnika. Doc. Ľ. Petraško pracoval v 70. rokoch minulého storočia v Literárnom múzeu P. O. Hviezdoslava ako literárny historik. Poslucháčom porozprával o svojej práci v múzeu, o spôsobe nadobúdania Hviezdoslavovej pozostalosti a vtedajšej návštevnosti. Vzhľadom k tomu, že doc. Petraško je germanista, vyjadril sa aj k Országhovým nepublikovaným nemeckým básňam, ktoré vytvoril ešte ako študent lýcea v Kežmarku, avšak predznamenávali jeho básnickú kariéru. Taktiež ozrejmil spôsob, akým Hviezdoslav prekladal Hamleta a iné cudzojazyčné diela. Program sa stretol s veľkým záujmom a miestnosť expozície s kapacitou 130 osôb bola plne obsadená. Prednášok sa zúčastnili študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne so svojimi pedagógmi a široká verejnosť.

Podujatie, ktoré pripravila Oravská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava je súčasťou projektu „Hviezdoslav našimi očami“, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

literarne@oravskemuzeum.sk

www.oravskemuzeum.sk