Späť

Hviezdoslav známy neznámy

Dolný Kubín, 29. 11. 2019 – vo štvrtok 28. novembra 2019  usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava dve prednášky pod názvom „Hviezdoslav známy neznámy“.

Prednášajúcimi boli Mgr. Adriana Brázdová z Literárneho múzea SNK v Martine a doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD. A. Brázdová priblížila prítomným barda slovenskej literatúry z pohľadu zbierkových predmetov, ktoré sa nachádzajú v Literárnom múzeu a archíve SNK. Prednáška obsahovala okrem zaujímavých fotografií aj dve dobové filmové ukážky zachytávajúce básnika. Doc. Ľ. Petraško pracoval v 70. rokoch minulého storočia v Literárnom múzeu P. O. Hviezdoslava ako literárny historik. Poslucháčom porozprával o svojej práci v múzeu, o spôsobe nadobúdania Hviezdoslavovej pozostalosti a vtedajšej návštevnosti. Vzhľadom k tomu, že doc. Petraško je germanista, vyjadril sa aj k Országhovým nepublikovaným nemeckým básňam, ktoré vytvoril ešte ako študent lýcea v Kežmarku, avšak predznamenávali jeho básnickú kariéru. Taktiež ozrejmil spôsob, akým Hviezdoslav prekladal Hamleta a iné cudzojazyčné diela. Program sa stretol s veľkým záujmom a miestnosť expozície s kapacitou 130 osôb bola plne obsadená. Prednášok sa zúčastnili študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne so svojimi pedagógmi a široká verejnosť.

Podujatie, ktoré pripravila Oravská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava je súčasťou projektu „Hviezdoslav našimi očami“, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

literarne@oravskemuzeum.sk

www.oravskemuzeum.sk

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.