Späť

Hviezdoslav známy neznámy

Dolný Kubín, 29. 11. 2019 – vo štvrtok 28. novembra 2019  usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava dve prednášky pod názvom „Hviezdoslav známy neznámy“.

Prednášajúcimi boli Mgr. Adriana Brázdová z Literárneho múzea SNK v Martine a doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD. A. Brázdová priblížila prítomným barda slovenskej literatúry z pohľadu zbierkových predmetov, ktoré sa nachádzajú v Literárnom múzeu a archíve SNK. Prednáška obsahovala okrem zaujímavých fotografií aj dve dobové filmové ukážky zachytávajúce básnika. Doc. Ľ. Petraško pracoval v 70. rokoch minulého storočia v Literárnom múzeu P. O. Hviezdoslava ako literárny historik. Poslucháčom porozprával o svojej práci v múzeu, o spôsobe nadobúdania Hviezdoslavovej pozostalosti a vtedajšej návštevnosti. Vzhľadom k tomu, že doc. Petraško je germanista, vyjadril sa aj k Országhovým nepublikovaným nemeckým básňam, ktoré vytvoril ešte ako študent lýcea v Kežmarku, avšak predznamenávali jeho básnickú kariéru. Taktiež ozrejmil spôsob, akým Hviezdoslav prekladal Hamleta a iné cudzojazyčné diela. Program sa stretol s veľkým záujmom a miestnosť expozície s kapacitou 130 osôb bola plne obsadená. Prednášok sa zúčastnili študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava a Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne so svojimi pedagógmi a široká verejnosť.

Podujatie, ktoré pripravila Oravská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava je súčasťou projektu „Hviezdoslav našimi očami“, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

literarne@oravskemuzeum.sk

www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.