Späť

Veľvyslankyňa z Indonézie na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 10.11.2017 – Dňa 10.11.2017 v doobedňajších hodinách navštívila Oravský hrad, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, indonézska veľvyslankyňa jej excelencia Adiyatwidi Adiwoso (Wieke) s delegáciou. Vzácnu návštevu privítala a sprevádzala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. V Rytierskej sále, palatín Juraj Thurzo, pasoval veľvyslankyňu do šľachtického stavu a udelil jej titul veľkomožná. Jej excelencia bola očarená Oravským hradom. Prehliadka hradu a najmä Klenotnice zanechala u hostí hlboký a nezabudnuteľný zážitok. Návšteva regiónu Orava sa začala štvrtkovým večerom v Múzeu kávy v Krušetnici, kde delegácia za účasti významných hostí predstavila Indonéziu ako destináciu a významného svetového producenta kávy. Nechýbali ani originálne indonézske tance a zaujímavé zvyky a tradície. Podľa slov jej excelencie, je Orava krajom, ktorý má potenciál a má čo návštevníkom ponúknuť a vyjadrila, že by sa na Oravu opäť rada vrátila.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.