Späť

Veľvyslankyňa z Indonézie na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 10.11.2017 – Dňa 10.11.2017 v doobedňajších hodinách navštívila Oravský hrad, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, indonézska veľvyslankyňa jej excelencia Adiyatwidi Adiwoso (Wieke) s delegáciou. Vzácnu návštevu privítala a sprevádzala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. V Rytierskej sále, palatín Juraj Thurzo, pasoval veľvyslankyňu do šľachtického stavu a udelil jej titul veľkomožná. Jej excelencia bola očarená Oravským hradom. Prehliadka hradu a najmä Klenotnice zanechala u hostí hlboký a nezabudnuteľný zážitok. Návšteva regiónu Orava sa začala štvrtkovým večerom v Múzeu kávy v Krušetnici, kde delegácia za účasti významných hostí predstavila Indonéziu ako destináciu a významného svetového producenta kávy. Nechýbali ani originálne indonézske tance a zaujímavé zvyky a tradície. Podľa slov jej excelencie, je Orava krajom, ktorý má potenciál a má čo návštevníkom ponúknuť a vyjadrila, že by sa na Oravu opäť rada vrátila.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.