Späť

Počas Večera klasikov bolo do života uvedené najnovšie vydanie Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy

Dolný Kubín, 22. 11. 2017 – v utorok 21. novembra t.r. usporiadalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava podujatie s názvom „Večer klasikov“.

Cieľom nultého ročníka literárneho podujatia s názvom Večer klasikov je pripomínať si významné literárne osobnosti Oravy. V úvode podujatia zaznela skladba v podaní dievčenského husľového kvarteta pod vedením Marty Mikšíkovej zo ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. Nasledoval Hviezdoslavov Pozdrav z Hájnikovej ženy v podaní Pavla Koňúcha. Prítomných hostí privítala vedúca literárno-vedného oddelenia Katarína Ileninová a odovzdala slovo pani riaditeľke PaedDr. Márii Jagnešákovej, ktorá program uviedla slovami: „…Na malom kúsku síce neúrodnej ale krásnej zeme, kde bol život vždy tvrdý a ťažký, vyrástlo až neuveriteľné množstvo významných osobností spoločenského života, najmä literátov ako Hviezdoslav, Matúška, Kukučín, Nádaši, Urban, Figuli a množstvo ďalších. Ich tvorba je rozmanitá. Každý jeden z nich priniesol do literatúry vlastný štýl, svoje témy a predsa majú všetci niečo spoločné. Rodnú Oravu. Kraj nesmierne bohatej inšpirácie, ktorá je odzrkadlená temer vo všetkých dielach našich umelcov. Do budúcnosti by sme práve takýmito podujatiami chceli poukázať na bohatú tvorbu našich rodákov.“
V rámci Večera klasikov bolo do života uvedené najnovšie vydanie Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy s farebnými ilustráciami národného umelca Martina Benka. Knihu symbolicky „pokrstili“ ihličím riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková a riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine doc. Mgr. art. František Výrostko. Publikácia vyšla vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Po uvítaní novej publikácie Hájnikovej ženy do života nasledoval hlavný program, ktorý otvoril pán František Výrostko ukážkou z diela Janka Matúšku s názvom Zhoda liptovská. Nasledovali dve ukážky v podaní potomkov a príbuzných oravských literátov. Prapravnuk Ladislava Nádaši Jégého Ján Kodaj zúčastneným prečítal úryvky z románu Cesta životom. Pani Eva Dudášová, praneter Margity Figuli, si pripravila dve ukážky z románov Mladosť a Tri gaštanové kone. Večer klasikov vynikajúco zavŕšil strhujúcim dramatickým výkonom František Výrostko v postave farára Potockého z inscenácie Výkriky bez ozveny od Mila Urbana. Túto úžasnú bodku za vydareným priebehom večera ocenili všetci prítomní veľkým potleskom.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. H.
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.skň

najnovšie vydanie Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy najnovšie vydanie Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy najnovšie vydanie Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy